EF » EFnet » EF raziskave » Moč sinergije za preoblikovanje izobraževanja o Integriranem trženjskem komuniciranju

Moč sinergije za preoblikovanje izobraževanja o Integriranem trženjskem komuniciranju

09.01.2024

Avtorji objave:

 • Gayle Kerr, Queensland University of Technology, School of Advertising, Marketing and Public Relations
 • Frank Mulhern, Northwestern University, Medill School, Chicago
 • Vijay Viswanathan, Northwestern University, Medill School, Chicago
 • Philip Kitchen, University of ICN-Artem, School of Business
 • Vesna Žabkar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Ian Lings, Queensland University of Technology, School of Advertising, Marketing and Public Relations
 • Jerry Kliatchko, University of Asia & the Pacific, School of Media and Markering, Manila

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kako lahko sodelovalno razmišljanje ustvari večjo vrednost za Integrirano trženjsko komuniciranje?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

S pomočjo sinergij lahko na novo zamislimo in ponovno raziščemo izobraževanje iz Integriranega trženjskega komuniciranja. S spremembami v tehnologijah, poslovanju in pričakovanjih potrošnikov mora biti komuniciranje bolj jasno.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Podobnost izzivov na različnih koncih sveta.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Komunikatorjem, ki uporabljajo integirano trženjsko komuniciranje.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Čas bo pokazal, ali se bo integrirano trženjsko komuniciranje uspešno prilagajalo spremembam ali bo kot področje izgubilo na pomenu.

Ključne besede:

 • integrirano trženjsko komuniciranje
 • mednarodna študija
 • sinergija
 • interdisciplinarnost
 • Evropa, ZDA, Avstralija

Rangiranje:

 • AJG: 1
 • EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 4 – kakovostno izobraževanje
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
 • SDG 12 – odgovorna poraba in proizvodnja

Prispevek je objavljen v:
Journal of marketing communications (Taylor & Francis)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

The power of synergy to reinvent IMC education

cilji

Related news

Publish your comment: