EF » EFnet » EF raziskave » Transformacijsko vodenje in zavzetost zaposlenih: moderacijska vloga intrinzične motivacije

Transformacijsko vodenje in zavzetost zaposlenih: moderacijska vloga intrinzične motivacije

12.03.2024

Avtorji objave:

 • Barbara Grah, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Marko Perić, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management
 • Simon Colnar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Sandra Penger, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Ali intrinzična motivacija moderira razmerje med transformacijskim vodenjem in zavzetostjo zaposlenih?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Na vzorcu 168 zaposlenih v turizmu in gostinstvu smo v kvantitativnem delu, študiji 1, ugotovili, da je najvišja stopnja zavzetosti zaposlenih identificirana, ko je stopnja intrinzične motivacije najvišja. Intrinzično motivirani zaposleni nato izkazujejo zavzeto vedenje pri delu. V študiji 2 smo se za boljše razumevanje rezultatov študije 1 odločili za deskriptivno zasnovo, pri čemer smo izvedli intervjuje s tremi strokovnjaki in analizo trifaznega kodiranja. Ugotovili smo, da povečanje intrinzične motivacije dodatno spodbuja zavzetost zaposlenih.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Managerjem in zaposlenim v gostinstvu in turizmu

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Raziskava prispeva k razumevanju moderacijske vlode intrinzične motivacije na razmerje med transformacijskim vodenjem in zavzetostojo zaposlenih, tako v teoretičnem, kot tudi praktičnem smislu, kar je še posebno pomembno za panogo gostinstva in turizma, kjer je prisotna močna sezonska komponenta ter pomanjkanje primerne delovne sile.

Ključne besede:

 • transformacijsko vodenje
 • zavzetost zaposlenih
 • intrinzična motivacija
 • moderacija
 • turizem in gostinstvo

Rangiranje:

 • AJG: 1
 • EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SGD 3 – zdravje in dobro počutje

Prispevek je objavljen v:
Economic and business review (Elsevier)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Transformational leadership and work engagement: the moderating role of intrinsic motivation

cilji

Related news

Publish your comment: