EF » EFnet » Novice » Člani Ekonomske fakultete tudi v naslednjem mandatu zasedajo vidne funkcije v Društvu slovenska akademija za management (SAM)

Člani Ekonomske fakultete tudi v naslednjem mandatu zasedajo vidne funkcije v Društvu slovenska akademija za management (SAM)

25.03.2024

V sredo, 19. 3. 2024 je na Ekonomski fakulteti zasedala skupščina Društva slovenska akademija za management (SAM) ter izvolila novo vodstvo tega za stroko v Sloveniji in regiji pomembnega društva. Tako se je skupščina društva zahvalila za odlično delo dosedanjemu predsedniku doc. dr. Jožetu Kropivšku, v prejšnjem Izvršilnem odboru pa je poleg Rebeke Koncilja Žgalin, izr. prof. dr. Nine Tomaževič ter prof. dr. Polone Šprajc kot podpredsednik društva deloval tudi prof. dr. Matej Černe.

Predsednica Društva SAM v naslednjem mandatnem obdobju bo prof. dr. Metka Tekavčič, v izvršilnem odboru se ji bodo pridružile prof. dr. Nada Zupan ter doc. dr. Dubravka Celinšek, v tem organu pa nadaljevale z delom tudi Rebeka Koncilja Žgalin in izr. prof. dr. Nine Tomaževič. V nadzornem svetu društva pa bo še naprej deloval tudi prof. dr. Borut Rusjan
Društvo bo nadaljevalo s svojo usmeritvijo raziskovanja, razvoja ter širitve znanja o managementu, organizaciji, upravljanju in povezanih področjih preko izdajanja dveh revij, mednarodne Dynamic Relationships Management Journal in domače Izzivi managementu, organizacije posvetov ter debatnih večerov, skrbi za strokovno terminologijo preko Sekcije za izrazje in slovarja, ter mednarodnega povezovanja.

Predvsem si bo društvo prizadevalo za povečanje članstva in aktivnosti ter povečanja povezanosti ter vpliva na regionalnem in globalnem območju. Tako še dodatno vabi člane EF, da se aktivneje pridružijo delovanju SAM.
Društvo SAM je sicer leta 2004 s sedežem na Ekonomski fakulteti in trajno podporo vodstva EF s kolegi iz stroke ustanovil prof. Rudi Rozman, ki je bil tudi prvi predsednik društva, še vedno pa je aktiven v delovanju SAM. 


Publish your comment: