EF » EFnet » EF raziskave » Ravnotežje med ekipo in organizacijo: razmerje med vplivom deležnikov in zaupanjem ter kohezijo v košarkarskih ekipah v post-tranzicijski jugovzhodni Evropi.

Ravnotežje med ekipo in organizacijo: razmerje med vplivom deležnikov in zaupanjem ter kohezijo v košarkarskih ekipah v post-tranzicijski jugovzhodni Evropi.

13.03.2024

Avtor objave:

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kako posegi različnih interesnih skupin v aktivnosti ekipe korelirajo s stopnjo zaupanja in kohezije v košarkarskih ekipah?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Korelacijske analize so pokazale, da kohezija ekipe statistično značilno negativno korelira z močjo vpliva medijev na ekipo, medtem ko zaupanje v ekipi pozitivno korelira z večjim vplivom samih športnikov na določanje aktivnosti ekipe. Zaupanje med športniki in trenerjem je šibkejše v primeru posegov zasebnih sponzorjev, medtem ko zaupanje trenerja v športnike pozitivno korelira z vplivom prostovoljcev. Te ugotovitve v povezavi z ugotovitvami preteklih raziskav kažejo, da v kontekstu post-tranzicijskih športnih klubov na jugovzhodu Evrope višja raven profesionalizacije omogoča lažjo vzpostavitev zaupanja in večjo kohezivnost ekipe, medtem ko povečanje vpliva sponzorjev lahko poslabša odnos med trenerjem in športniki v ekipi.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Presenetila me je moč korelacije med močjo vpliva posameznih interesnih skupin in ravnjo kohezivnosti ter stopnjo zaupanja v ekipah.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Zaposlenim v tistih storitvenih organizacijah v post-tranzicijskih državah Evrope, ki so po svoji naravi dela bolj vpete v lokalno okolje, predvsem v športnih klubih, kjer sta tako kohezivnost kot zaupanje še nekoliko bolj pomembna za uspeh.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Članek je namenjen ozaveščanju vpliva, ki ga ima okolje na organizacijsko klimo. Upam, da bo prispeval k razvoju sistemskega merjenja tega vpliva, obenem pa tudi spodbudil nadaljnje raziskovanje, ki bi osvetlilo vzročno posledične povezave med spremenljivkami, za katere je v tem članku ugotovljena statistično značilna korelacija.

Ključne besede:

 • deležniki
 • zaupanje
 • kohezivnost
 • košarka
 • ekipa

Rangiranje:

 • JCR (2022): Q4
 • AJG: 1
 • EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SGD 3 – zdravje in dobro počutje
 • SDG 16 – mir, pravičnost in močne institucije
 • SDG 17 – partnerstva za doseganje ciljev

Prispevek je objavljen v:
Journal of East European management studies (Nomos)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Balancing between team and organisation: the relationship between stakeholders’ influence and trust and cohesion in post-transitional South-East European basketball teams

cilji

Related news

Publish your comment: