EF » EFnet » Novice » Informativni dan za doktorski program Ekonomske in poslovne vede

Informativni dan za doktorski program Ekonomske in poslovne vede

21.03.2024

V sredo, 20. marca 2024, je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani potekal informativni dan za doktorski študijski program Ekonomske in poslovne vede. Informativni dnevi so bili namenjeni tako študentom, kot tudi tistim, ki so v šolskih klopeh sedeli pred leti in se naknadno odločajo za doktorski študij na Ekonomski fakulteti.

Informativni dan je z uvodnim nagovorom odprl dekan Ekonomske fakultete, red. prof. dr. Tomaž Turk, ki je podal nekaj osnovnih informacij in napotkov za bodoče študente. Predstavitev je nadaljeval prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij, red. prof. dr. Igor Lončarski, ki je bolj podrobno predstavil program, opisal, kaj se od bodočega doktorja znanosti pričakuje po študiju, ter kaj študentu omogoča doktorat v nadaljnji poklicni poti.

Prodekanja za razvoj red. prof. dr. Mateja Drnovšek, koordinatorka programa, je podala tehnične informacije glede študija in vpisa na program, ter nekaj podatkov iz zadnjih let. Doktorski študij v celoti poteka v angleškem jeziku, traja štiri leta, vsako študijsko leto pa ovrednoteno z 60 kreditnimi točkami. Bodoči študenti se lahko odločijo med usmeritvijo Poslovne vede (smeri: Management in organizacija, Trženje, Finančni management, Računovodstvo, Podjetništvo, Turizem, Mednarodno poslovanje, Informacijsko upravljalske vede, Operacijske raziskave, Poslovna logistika) in usmeritvijo Ekonomija (smeri: Ekonomija, Mednarodna ekonomija, Denar in finance). Predstavila je tudi možnost »dvojne diplome« ter zimskih in poletnih šol. Poudarila je tudi vpisne pogoje, datum za vpis, ter možnosti glede financiranja študija.

Svoje vtise in nasvete za lažji študij na doktorskem programu sta podali mlada raziskovalka asist. Amadeja Lamovšek, mag. posl. ved ter bodoča dr. Ivana Jovović.

V okviru informativnega dneva je izr. prof. dr. Mojca Bavdaž je predstavila interdisciplinarni študijski program Statistika, na koncu pa je bil predstavljen še program Varstvo okolja, ki ju Ekonomska fakulteta izvaja v konzorcijih članic Univerze v Ljubljani.

Študentka podiplomskega študija na Ekonomski fakulteti Klara pravi, da jo to področje zanima, prepričala pa jo je široka izbira smeri, sama pa se najbolj nagiba k poslovni usmeritvi. Medtem pa se študent podiplomskega študija na Ekonomski fakulteti Matej nagiba bolj k ekonomski usmeritvi, študirati pa želi predvsem zaradi želje po raziskovanju, ki bi pripomoglo k napredku družbe.

Matevž Cigan Bukovec, Efnews


Osnovne podatke o programu lahko najdete na spletni strani programa.

Razpis oziroma najava besedila za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje za študijsko leto 2024/2025 bo objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Prijave za vpis na doktorski študij bomo predvidoma sprejemali do 21. junija 2024.

Začrtajte svojo prihodnost – postanite doktorski študent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.


Image gallery:

Publish your comment: