EF » EFnet » EF raziskave » Kreativnosti v raziskavah informacijskih sistemov: sistematični pregled literature

Kreativnosti v raziskavah informacijskih sistemov: sistematični pregled literature

13.03.2024

Avtorji objave:

  • Mojca Simonovič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
  • Aleš Popovič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko,
  • Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

V raziskavi smo si zastavili dve vprašanji, in sicer kako je kreativnost konceptualizirana in analizirana v raziskavah informacijskih sistemov ter kako je bila preučevana in raziskovana v zadnjem desetletju v literaturi s področja informacijskih sistemov.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Kreativnost ostaja slabo raziskana v literaturi s področja informacijskih sistemov. Kljub temu smo v ugotovitvah predstavili začrtane poti njenega raziskovanja in orisali nastajajočo vrzel v literaturi. Naš prispevek ponuja tudi neprecenljiv vpogled v prihodnje smeri raziskovanja in ob tem poudarja pomembnost zapolnitve prepoznane vrzeli pri raziskovanju kreativnosti znotraj discipline informacijskih sistemov.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Kreativnost že več kot šest desetletij predstavlja temeljno raziskovano področje v različnih znanstvenih disciplinah, predvsem v psihologiji, sociologiji in študijah s področja organizacijskega vedenja. Zaradi svoje nepogrešljive vloge pri usmerjanju poslovanja, spodbujanju razvoja in gospodarske rasti ostaja pomembna raziskovalna tema tudi danes, a kljub naštetemu v našem pregledu literature, ugotavljamo, da le-ta ostaja slabo raziskana in raziskovana v literaturi s področja informacijskih sistemov in njihove uporabe. V zadnjem desetletju je kreativnost obravnavalo zgolj 0,5 odstotkov člankov objavljenih v izbranih revijah s področja informacijskih sistemov (Senior Scholars’ List of Premier Journals).

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Akademski, strokovni in poslovni javnosti, saj izpostavljamo skromno preučevanje kreativnosti na področju informacijskih sistemov, kjer prepoznana vrzel v literaturi ponuja možnosti za razvoj spoznanj in znanja s področja informacijskih sistemov in njihove uporabe.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Prav gotovo bo zanimivo ponoviti raziskavo skozi sistematičen pregled literature in preveriti kako bo kreativnost raziskovana ter preučevana na področju informacijskih sistemov v prihodnje.

Ključne besede:

  • Kreativnost
  • Informacijski sistemi
  • Poslovna analitika
  • Pregled literature

Rangiranje:

  • AJG: 1
  • EF: C

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

  • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura

Prispevek je objavljen v:
Economic and business review (Elsevier)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Creativity in information systems research: a systematic literature review

cilji

Related news

Publish your comment: