EF » EFnet » Novice » Razpis za mlade raziskovalke in raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2024

Razpis za mlade raziskovalke in raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2024

18.03.2024

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za mlade raziskovalke in raziskovalce, ki se bodo v prihodnjih štirih letih usposabljali za pridobitev doktorata znanosti na Univerzi v Ljubljani. V letu 2024 so razpisana 104 delovna mesta Mladi raziskovalec, od tega štiri delovna mesta na Ekonomski fakulteti, pri naslednjih mentorjih:

prof. dr. Jože Damijan

prof. dr. Aleš Groznik

prof. dr. Matjaž Koman

prof. dr. Kir Kuščer

Do 9. aprila 2024, do 13. ure, se na razpis lahko prijavijo kandidati, ki imajo zaključen študijski program druge stopnje v zadnjih štirih letih oz. ga bodo zaključili najpozneje do 15. septembra 2024 in izpolnjujejo vse pogoje, ki so navedeni v razpisu ter opisu delovnega mesta posameznega mentorja.

Razpisno dokumentacijo in opise delovnih mest najdete na naslednji povezavi: https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/


Publish your comment: