EF » EFnet » EF raziskave » Heterogeni učinki regulatornih obremenitev: analiza več 200.000 pravnih norm v Španiji

Heterogeni učinki regulatornih obremenitev: analiza več 200.000 pravnih norm v Španiji

04.03.2024

Avtorja objave:

 • Juan S. Mora-Sanguinetti, The Bank of France – Eurosystem, Paris
 • Javier Quintana, The Bank of Spain – Eurosystem, Madrid
 • Isabel Soler, European University Institute (EUI), Florence
 • Rok Spruk, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila in kakšen je bil namen raziskave?

Kakšni so ekonomski učinki naraščajočih regulacijskih bremen na sektorsko dinamiko zaposlovanja, investicij ter vstopa in izstopa podjetij?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

V članku analiziramo ekonomske učinke naraščajočih regulacijskih bremen na sektorsko dinamiko investicij, zaposlovanja ter vstopa in izstopa podjetij v Španiji med leti 1995 in 2020. Naša originalna baza podatkov klasificira več kot 200.000 regulacijskih predpisov, sprejetih na regionalni ravni za 13 panog španskega gospodarstva. Z uporabo velike količine podatkov o regulacijskih predpisih ocenimo učinke izpostavljenosti regulaciji podjetij v različnih španskih regijah. Ugotavljamo, da povečanje obsega predpisov sproža negativen vpliv na gospodarsko aktivnost in zmanjšuje zaposlenost ter investicije. Nižji je tudi vstop novih podjetij v sektorje in regije, ki so izpostavljene večjemu bremenu regulacijskih predpisov. Ti učinki so heterogeni po podjetjih, negativni učinki pa so koncentrirani v manjših in nedavno ustanovljenih podjetjih. Ti dokazi poudarjajo pomen tako skupnega kot porazdelitvenega vpliva spreminjajočega se obsega regulacije.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Samo v letu 2022 so španski administrativni organi sprejeli več kot 11,000 novih regulacijskih predpisov. Medtem ko se je med leti 1995 in 2020 španski BDP v povprečju povečal za 1% na leto, se je obseg regulacije povečeval za več kot 4% na leto. Med najbolj presenetljive izsledke zagotovo lahko uvrstimo ugotovitev, da regulacijsko breme in predpisi najbolj prizadenejo tista podjetja in sektorje, ki največ doprinesejo k skupni faktorski produktivnosti in so hkrati eno izmed najbolj temeljnih omejevalcev investicij in gospodarske rasti.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Snovalcem javnih politik, zakonodajnim telesom, službam ministrstev in organom v sestavi, sodnim uradnikom, odločevalcem v državni administraciji, svetovalcem za javne politike, širši akademski skupnosti ter konzultantom, svetovalcem v nevladnih organizacijah, mednarodnim razvojnim agencijam.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Študije ekonomskih učinkov naraščajočega obsega regulacije bodo v prihajajočih letih postajale vse bolj aktualne na vse bolj naraščajočih študijah primerov in predvsem v luči oslabljene gospodarske rasti v razvitih in zrelih demokratičnih jurisdikcijah. V ta namen naša raziskava predstavlja pomemben mejnik v literaturi o ekonomskih učinkih regulacije.

Ključne besede:

 • regulacija
 • strukturne politike
 • zaposlovanje
 • regulatorna skladnost (i.e. compliance)
 • Španija

Rangiranje:

 • JCR (2022): Q4
 • AJG: 2
 • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
 • SDG 16 – mir, pravičnost in močne institucije

Prispevek je objavljen v:
Journal of Regulatory Economics (Springer)

Do vsebine prispevka lahko ob prijavi dostopate s povezave:

The heterogenous effects of a higher volume of regulation: evidence from more than 200k Spanish norms

cilji
Related news

Publish your comment: