EF » EFnet » Novice » Sodobno delo in spanje

Sodobno delo in spanje

19.03.2024

Prof. dr. Vesna Žabkar in prof. dr. Miha Škerlavaj iz Ekonomske fakultete sta 8. marca za Planet TV spregovorila o raziskavah v Vedenjskem Laboratoriju, ki so povezane s spanjem ter njegovim vplivom na učinkovitost v sodobnem delovnem okolju ter vplivu na medčloveške odnose.

V prvem delu intervjuja je prof. dr. Vesna Žabkar iz Vedenjskega Laboratorija UL EF predstavila opremo in razkrila obsežno paleto raziskav, ki se ali se bodo izvajale v laboratoriju. Poudarila je, da obstoječa oprema omogoča merjenje čustvenih in fizioloških odzivov ljudi ter spremljanje odločevalskih procesov in reševanja problemov. Posebej je izpostavila pomembnost raziskav o spanju, saj je to področje, katerega razumevanje v sodobnem svetu doživlja dramatične spremembe. Profesorica je poudarila interes vključevanja najširše skupine ljudi v raziskave, s poudarkom na podjetnikih, vodjih in zaposlenih, ter raziskovanje vpliva spanja in počitka na učinkovitost, na delo in medčloveške odnose.

Prof. dr. Miha Škerlavaj je v nadaljevanju poudaril na naraščajočo problematiko spanja v sodobni družbi. Opozoril je, da kljub dolgoletnim raziskavam strokovnjakov, vključno z medicinskimi strokovnjaki, trendi kažejo na poslabšanje kakovosti in količine spanja. Zaradi intenzifikacije dela in tehnološkega napredka se je povprečna dolžina spanja v zadnjih 15 letih skrajšala za več kot eno uro. Prof. dr. Škerlavaj je poudaril povezavo med delom in spanjem ter izrazil raziskovalni interes raziskovalcev, ki delujejo v okviru vedenjskega laboratorija UL EF za razumevanje te povezave v različnih kontekstih.

Prof. dr. Škerlavaj predstavil tudi opremo in orodja, ki jih uporabljajo v Vedenjskem laboratoriju za spremljanje spanja in delovnih navad posameznikov. Poudaril je pomen raznolikosti opreme in orodij, vključno s prstani, kamerami in naglavnimi trakovi ter njihovo uporabnost v realnem okolju. Profesor je izpostavil prstane kot najbolj praktično in nevsiljivo orodje ter poudaril prilagodljivost raziskav, ki jih izvajajo, glede na preferenčne metode spremljanja spanja posameznikov.


Image gallery:

Publish your comment: