EF » EFnet » Novice » Mag. Benjamin Jošar gost pri predmetu Management učenja in znanja

Mag. Benjamin Jošar gost pri predmetu Management učenja in znanja

22.04.2024

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo na dodiplomskem študiju pri predmetu Management učenja in znanja, katerega nosilca sta prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Simon Colnar ter sodelavci pedagogi prof. dr. Sandra Penger, doc. dr. Barbara Grah, doc. dr. Aleša Saša Sitar in Ana Bartol, mag. posl. ved gostili gosta iz poslovne prakse – gospoda mag. Benjamina Jošarja, predsednika uprave družbe Triglav Skladi.

Mag. Benjamin Jošar, predsednik uprave družbe Triglav Skladi je eden od vodilnih managerjev v Republiki Sloveniji glede na njegove dosežke v gospodarski praksi, izobraževanju in prenosu znanj med gospodarstvom in znanostjo. Ima bogate izkušnje s področja vodenja finančnih organizacij, bančništva in financ. Pred nastopom funkcije predsednika uprave družbe Triglav Skladi d. o. o. je opravljal funkcijo člana uprave Zavarovalnice Triglav, d. d., pred tem pa tudi izvršnega direktorja banke in predsednika uprave borznoposredniške družbe iz druge bančno-finančne skupine. V preteklosti je deloval tudi kot predsednik oziroma član nadzornih svetov v več finančnih družbah. Po izobrazbi je magister poslovodenja in organizacije z opravljenim Trium Global Executive MBA (NYU Stern, LSE, London in HEC Paris).

Mag. Benjamin Jošar je s slušatelji je delil svoje bogate izkušnje, neprecenljivo znanje in priporočila bodočim generacijam na temo »Pomen managementa znanja v luči udejanjanja strategije trajnostnih financ in prehoda v trajnostno gospodarstvo na primeru družbe Triglav Skladi«.

Izpostavil je kompleksnost transformacije in udejanjanja celovite strategije družbe Triglav Skladi, ki gradi na dveh strateških stebrih: digitalizaciji in trajnosti. Študentom je povedal: »Želja po učenju nečesa novega, želja po zdravi radovednosti, da želimo sebe, ali širšo družbo voditi v boljše stanje. To zdravo radovednost moramo ohraniti skozi življenje, saj, če smo radovedni se učimo vedno nove stvari  in to je v osnovi ozadje transformacije naše družbe Triglav Skladi, ki upravlja premoženje, ki nam ga naše stranke zaupajo v skladu s principom trajnosti. V družbi Triglav Skladi zaposlujemo 75 visoko izobraženih sodelavcev, pri vodenju gradimo na tem, da ljudem nudimo priložnosti, da so samoiniciativni, da se počutijo cenjeni, spoštovani in da dajemo smisel našemu delu

V okviru predavanja je delil svoje bogate izkušnje iz poslovne prakse in posebej osvetlil vodilna vprašanja v širšem gospodarskem okolju, poleg trajnosti, digitalizacije tudi vprašanje podnebnih sprememb. Izpostavil je koncept ESG, torej okoljskih, družbenih in upravljavskih dejavnikov, ki pomembno vplivajo na vodenje v prihodnosti in posebej tudi vodenje finančnih institucij z vidika uresničevanja koncepta trajnosti, ter dodal: »Pogum, radovednost, znanje ter kompetence so bili prvi gradniki našega procesa vodenja v smeri trajnostne preobrazbe naše družbe. Pri tem smo bili posebej pozorni na etični vidik in vidik zelenega zavajanja. Vse te vidike je bilo potrebno združiti in povezati s konceptom vodenja sprememb in prav vodenje sprememb je najtežje, ker imamo vsi ustaljene vzorce in ustaljene delovne navade. Na koncu pridemo do teze, da je vprašanje trajnostne preobrazbe vprašanje vodenja sprememb.«

In kako so se lotili v družbi Triglav Skladi udejanja strategije trajnostih financ: »Enostavno je potrebno dati vsakemu zaposlenemu možnost za pridobivanje novih znanj, da se zaposleni lahko opremijo z novimi znanji, ki so tudi specialna za posamezna področja. Zaposleni potrebujejo tudi splošne kompetence, , kot so kompetence dela z ljudmi, kjer sodelujemo z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. Brez takih novih znanj ne moremo odgovarjati na zahteve, ki jih narekuje novo okolje

Poudaril je še vlogo komuniciranja, kjer je prvi korak družbe, da vsem deležnikom jasno skomunicira zakaj se spreminjamo v smeri trajnosti, da je to v dobro naših strank in naše skupno dobro: »Nič ne pomeni, če imate najboljše storitve v vašem podjetju in o tem nihče nič ne ve,« je jasno povedal mag. Jošar in dodal kako pomembno je, da delamo v dobro vseh deležnikov: »Le, če za vse vse deležnike ustvarjamo dodano vrednost, potem imamo dolgoročno uspešno poslovanje.« Na številnih bogatih primerih iz poslovne prakse je predstavil različne pristope udejanjanja strategije trajnosti in digitalizacije in svoje predavanje zaključil z obširno in zanimivo diskusijo s študenti. Predavanje je zaokrožil z odgovori na vprašanja študentov, kjer smo se dotaknili tudi pomembne tematike umetne inteligence in kako ta spreminja delovna mesta ter kako digitalizacija vpliva na vodenje družbe Triglav Skladi.

Gostu mag. Benjaminu Jošarju se zahvaljujemo za njegovo odlično predavanje na fakulteti in delitev izkušenj v okviru vabljenih predavanj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.Image gallery:

Publish your comment: