EF » EFnet » Novice » Tomislav Čeh gost pri predmetu Management učenja in znanja

Tomislav Čeh gost pri predmetu Management učenja in znanja

03.04.2024

Partner pri svetovalnem podjetju PKF Hospitality Group iz Dunaja in direktor PKF Hospitality Zagreb, Tomislav Čeh je nagovoril študentke in študente pri predmetu Management učenja in znanja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru vabljenega predavanja ter s slušatelji delil svoje bogate izkušnje, neprecenljivo znanje in priporočila bodočim generacijam na temo »Management sprememb pri vodenju turističnih podjetij«. Gostu se najlepše zahvaljujemo za njegov obisk na naši fakulteti in delitev znanja v okviru vabljenih predavanj s strokovnjaki iz poslovne prakse.

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo na dodiplomskem študiju pri predmetu Management učenja in znanja, katerega nosilca sta prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Simon Colnar in sodelavci pedagogi prof. dr. Sandra Penger, doc. dr. Barbara Grah, doc. dr. Aleša Saša Sitar in Ana Bartol, mag. posl. ved gostili gosta iz poslovne prakse – gospoda Tomislava Čeha, partnerja pri PKF Hospitality Group iz Dunaja in direktorja PKF Hospitality Zagreb. Gostovanje je potekalo v okviru modula kjer gre za povezovanje med poslovnim in akademskim svetom z naslovom predavanja »Management sprememb pri vodenju turističnih podjetij«.

Tomislav Čeh je nagovoril slušatelje ter izpostavil kompleksnost delovanja celotnega ekosistema na področju turizma in gostoljubnih dejavnosti. Dotaknil se je realnosti sodobnega časa, kjer smo priča nenehnim in hitrim spremembam ter je ponudil odgovore na vprašanja kako managerirati in obvladovati spremembe ter s tem pomagati podjetjem pri zagotavljanju njihovega dolgoročnega razvoja. V okviru tematike predavanja je pojasnil tudi pomemben vpliv širšega mednarodnega in lokalnega okolja, kar vključuje politično okolje in s tem povezana tveganja, gospodarsko okolje, okoljsko politiko in klimatske spremembe, konkurenco, trende, destinacijski management, tehnološke spremembe, globalno letalsko mrežo in regulacijo mednarodnih tokov turistov. Pri tem je poudaril predvsem pomen delovne sile, ki lahko predstavlja glavno konkurenčno prednost vsake organizacije. Predstavil nam je tudi vpogled v zgodovinski razvoj hotelske dejavnosti v globalnem okolju.

V okviru svojega predavanja je delil svoje bogate izkušnje iz poslovne prakse kako se lotiti prestrukturiranja podjetij, kar med drugim vključuje temeljito analizo obstoječih razmer v podjetju, analizo finančnega stanja, pri čemer je potreben poudarek na povišanju prihodkov in ne zgolj zniževanju stroškov, spregovoril je o tem kako poskrbeti za nadaljnji razvoj podjetja, razvoj novih produktov in storitev, kadrovske premike, marketing, prodajo, cenovno politiko in predstavil kako v okolju turizma in gostoljubnih dejavnosti včasih lahko govorimo o managementu organiziranega kaosa. Skladno s sodobnim poslovnim okoljem in temami, ki jih poudarja tudi Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je izpostavil tudi vlogo in pomen trajnostnega razvoja in doseganja ESG ciljev s strani podjetij.

Poudaril je še vlogo izkušenj in znanja, kar nam omogoči, da se na še tako nepričakovano spremembo lahko hitreje in boljše odzovemo. Ne moremo pa vnaprej predvideti vseh mogočih sprememb na področju našega delovanja, ne glede na obseg naših izkušenj in znanja. Na številnih bogatih primerih iz poslovne prakse je predstavil različne modele managementa nepremičnin in svoje predavanje zaključil z obširno in zanimivo diskusijo s študenti.

Gostu Tomislavu Čehu se zahvaljujemo za njegovo odlično predavanje na fakulteti in delitev izkušenj v okviru vabljenih predavanj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.


Image gallery:

Publish your comment: