EF » EFnet » EF raziskave » Ustvarjanje poslovne vrednosti umetne inteligence z zmogljivostmi managementa poslovnih procesov

Ustvarjanje poslovne vrednosti umetne inteligence z zmogljivostmi managementa poslovnih procesov

23.05.2024

Avtorji objave:

 • Aleš Zebec, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, doktorand
 • Mojca Indihar Štemberger, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kako tehnologije umetne inteligence ustvarjajo poslovno vrednost z zmogljivostmi managementa poslovnih procesov?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Rezultati potrjujejo predlagani model zaporedne večkratne mediacije (angl. serial multiple-mediation model), po katerem zmogljivosti umetne inteligence pozitivno vplivajo na procese odločanja in aktivnosti transformacije procesov, s tem pa spodbujajo poslovno uspešnost oziroma ustvarjajo poslovno vrednost.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Pomembna vloga ambideksterne inovativnosti in organizacijskega učenja.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Organizacijam, ki nameravajo privzeti umetno inteligenco ali so v fazi njenega privzemanja v poslovanje.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Z uporabo kompleksnega nomološkega ogrodja smo vključili več perspektiv za ustvarjanje poslovne vrednosti iz investicij v umetno inteligenco, s čimer smo obogatili nastajajočo literaturo o umetni inteligenci. Ta literatura predstavlja temelj prihodnih raziskav poslovne vrednosti novih tehnologij. V prihodnosti pričakujemo, da se bodo lahko vloge zaposlenih zapolnile z algoritmi UI, kar nakazuje nove zahteve glede preglednosti in predvidljivosti pri izvajanju. Algoritmi UI morda ne bodo več delovali v predvidljivih kontekstih, kar zahteva zagotavljanje varnosti in inženiring etičnih premislekov glede UI.

Ključne besede:

 • umetna inteligenca
 • management poslovnih procesov
 • poslovna vrednost
 • avtomatizacija
 • avgmentacija

Rangiranje:

 • JCR(2022): Q3
 • AJG: 2
 • EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast
 • SDG 9 – industrija, inovacije in infrastruktura
 • SDG 17 – partnerstva za doseganje ciljev

Prispevek je objavljen v:
Business process management journal (Emerald)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Creating AI business value through BPM capabilities

cilji

Related news

Publish your comment: