EF » EFnet » Novice » Gostje pri predmetu Ekonomika energetike

Gostje pri predmetu Ekonomika energetike

21.05.2024

Pri podiplomskem predmetu Ekonomika energetike (nosilci prof. dr. Nevenka Hrovatin, izr. prof. dr. Matej Švigelj in prof. dr. Jelena Zorić) so imeli študenti na predavanjih priložnost prisluhniti tudi gostom iz prakse.

V sredo, 8. maja 2024, je študentom predaval Gašper Rugelj, vodja službe za ultra-kratkoročno optimizacijo in algoritemsko trgovanje v podjetju GEN-I. Gost je predaval o poslovnih modelih v energetiki in o predlogih za reformo trga z električno energijo v EU. Slušateljem je predstavil osnove delovanja trga, faktorje, ki vplivajo na napovedovanje cen električne energije, izpostavil je probleme, ki se pojavljajo pri sedanji zasnovi delovanja trga in predstavil izhodišča reform zlasti pri delovanju dolgoročnih trgov. Pozornost slušateljev je pritegnil tudi prikaz novih poslovnih modelov (napovedovanje cen elektrike s pomočjo satelitskih slik, vetrne zadruge, upravljanje s porabo (pametni števci, pametni termostati), upravljanje baterij v sistemu, agregatorji in prilagajanje odjema, itd.).

V ponedeljek, 13. maja 2024, smo gostili dr. Miho Riharja, vodja prodaje v podjetju Enertec , ki je študentom predstavil področji elektromobilnosti in storitve mobilnosti. V prvem sklopu predavanj o e-mobilnosti smo dobili vpogled v trende in izzive na tem področju, napovedi rasti prodaje električnih vozil, primerjavo med učinkovitostjo vozil glede na pogon in stanje infrastrukture za polnjenje električnih vozil. V drugem sklopu predavanj je dr. Rihar predstavil storitve mobilnosti in premik od lastništva k (so)uporabi vozil, vpliv vpeljave avtonomnih vozil na storitve mobilnosti ter razvoj novih poslovnih modelov.

V sredo, 15. maja 2024, je študentom predaval mag. Borut Rajer iz Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev. Predstavil je pomen in značilnosti posameznih vrst obnovljivih virov energije (OVE), stanje na področju rabe OVE v EU in svetu ter cilje EU na področju spodbujanja OVE. Poleg tega je študente seznanil tudi z možnostmi ter izzivi vključitve OVE na trge z električno energijo in analizo podpornih shem v EU za proizvodnjo električne energije iz OVE.


Image gallery:

Publish your comment: