EF » EFnet » EF raziskave » This, Thing, Fervor, Fulfilment: Obravnava izgovora in pravopisa v slovarjih za slovenske priseljence

This, Thing, Fervor, Fulfilment: Obravnava izgovora in pravopisa v slovarjih za slovenske priseljence

04.06.2024

Avtorji objave:

 • Donna M. T. Cr. Farina, New Jersey City University
 • Marjeta Vrbinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • Alenka Vrbinc, Univerza v Ljubljana, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kako so sestavljavci dvojezičnih slovarjev za slovenske priseljence v ZDA v začetku 20. stoletja vključevali podatke o izgovoru in pravopisu in na katere vire so se opirali?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Izgovoru so sestavljavci dvojezičnih slovarjev, ki so bili na tem področju amaterji, posvetili kar precej pozornosti v uvodnem delu, kjer so tudi razlagali, kako se v angleščini tvorijo posamezni glasovi v izgovoru besed. Virov niso navajali, vendar smo v podobnih slovarjih iz tistega obdobja naleteli na podobno obravnavo izgovora. Pri izboru zapisa posameznih besed smo opazili določeno stopnjo nekonsistentnosti, kajti nekatere besede so bile zapisane v britanski, druge pa v ameriški angleščini. Po podrobnejšem raziskovanju pravopisa v ameriški angleščini konec 19. in v začetku 20. stoletja smo ugotovili, da sta bili velikokrat v rabi variantni obliki zapisa, in šele kasneje je ena oblika zapisa prevladala.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Entuziazem takratnih sestavljavcev dvojezičnih slovarjev, ki so se s to dejavnostjo ukvarjali v svojem prostem času, da bi svojim rojakom pomagali pri razumevanju angleščine in pri prilagajanju novemu kulturnemu okolju.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Leksikografom, jezikoslovcem, vsem, ki se ukvarjajo s problematiko migracij in pomoči migrantom.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Zavedanje dejstva, da v sodobnem svetu, kjer so migracije vsakodnevni pojav, priseljenci potrebujejo kakovostne jezikovne priročnike, s pomočjo katerih se seznanjajo z jezikom in kulturo novega okolja.

Ključne besede:

 • slovenska imigracija v ZDA
 • izgovor
 • pravopis
 • britanska angleščina
 • ameriška angleščina

Rangiranje:

 • JCR(2022): Q4
 • AHCI / EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 4 – kakovostno izobraževanje

Prispevek je objavljen v:
Lexikos

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

This, thing, fervor, fulfilment: the treatment of pronunciation and spelling in dictionaries of the Slovenian immigration

cilji

Related news

Publish your comment: