EF » EFnet » EF raziskave » Med vejicami, med podpičji, med oceanoma: Vključevanje informacij v slovarje za priseljence

Med vejicami, med podpičji, med oceanoma: Vključevanje informacij v slovarje za priseljence

04.06.2024

Avtorji objave:

 • Alenka Vrbinc, Univerza v Ljubljana, Ekonomska fakulteta
 • Donna M. T. Cr. Farina, New Jersey City University
 • Marjeta Vrbinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Kako so sestavljavci dvojezičnih slovarjev za slovenske priseljence v ZDA v začetku 20. stoletja obravnavali homonimijo, polisemijo, konverzijo in usmerjevalne besede v oklepaju?

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Raziskava je pokazala, da so nekateri slovarji bolj makrostrukturno, drugi pa bolj mikrostrukturno urejeni, kar vpliva tudi na uporabnikovo razumevanje posameznih informacij. V članku predlagamo, da naj slovarji za tujce dajejo prednost predstavitvi slovarskih informacij v mikrostrukturi ter da naj posvečajo posebno pozornost predstavitvi pomena in ne toliko ostalim elementom, ki so tradicionalno vključeni v slovarje.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Sestavljavci obravnavanih slovarjev niso bili profesionalci, tako da smo pri preučevanju geslovnika in pri preučevanju mikrostrukture slovarskih sestavkov opažali nekonsistentnost, ki je lahko tudi posledica pomanjkanja teoretičnega znanja s področja jezikoslovja.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Leksikografom, jezikoslovcem, zainteresirani javnosti, ki jo zanimajo migracije oz. se z njimi ukvarjajo.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Izboljšave na področju slovarjev za priseljence, zlasti pri obravnavi homonimije in polisemije.

Ključne besede:

 • slovarji za priseljence
 • homonimija
 • polisemija
 • konverzija
 • usmerjevalne besede v oklepaju

Rangiranje:

 • JCR(2022): Q4
 • AHCI / EF: B

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 4 – kakovostno izobraževanje

Prispevek je objavljen v:
International journal of lexicography (Oxford Academic)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Across commas, cross semicolons, across oceans: presentation style and immigrant dictionaries

cilji

Related news

Publish your comment: