EF » EFnet » Novice » Izven okvirjev učilnice: IMB-jev obisk Krke

Izven okvirjev učilnice: IMB-jev obisk Krke

24.06.2024

Na IMB verjamemo, da učenje sega daleč preko meja učilnice. Naši študentje imajo tako priložnost, da svoje projekte predstavijo tudi najvišjim vodstvom podjetij, in ne zgolj profesorjem v predavalnicah. V ta namen smo organizirali obisk podjetja Krka.

Naše študente so spremljali prof. dr. Igor Lončarski, prof. dr. Marko Košak, izr. prof. dr. Vasja Rant in prof. dr. Polona Domadenik Muren, skupaj z mlado raziskovalko Barbaro Kurbus, mag. ekon. ved. Dogodek so dodatno obogatili člani Krkine uprave in vodstva: David Bratož (član uprave), Mojca Vidmar Berus (direktorica upravljanja uspešnosti poslovanja), Brane Kastelec (finančni direktor), Nataša Pevec (direktorica farmacevtske proizvodnje) in Uroš Ožbolt (vodja kapitalskih trgov). Pridružili so se nam tudi Krkini novi talenti: Blaž Plazar (strokovni sodelavec za mednarodno poslovanje), Gregor Rožman (višji strokovni sodelavec za upravljanje tveganj), Hajdi Zajc (strokovna sodelavka za poslovno računovodstvo), David Kastrevc (namestnik direktorja, 25. IMB generacija ) in Tomaž Rozman (pomočnik finančnega direktorja, 18. IMB generacija ) ter študenti 31. generacije programa IMB.

Prvi del obiska je vključeval ogled največjega in tehnološko najbolj dovršenega obrata za proizvodnjo trdnih oblik zdravil NOTOL 2. Navdušila nas je njegova vertikalna postavitev, avtomatizacija procesov ter pogled na visokoregalno avtomatizirano skladišče.

V drugem delu obiska smo spoznali Krkine mlade upe, ki so nam predstavili svoje karierne poti. Nato so IMB študenti finančnega modula, pod mentorstvom izr. prof. dr. Vasje Ranta, predstavili poglobljeno analizo z naslovom «Comparing Krka’s approach to sustainability with its competitors«. Ta projekt se je začel pri predmetu Investments pod prvotnim naslovom »Stakeholders’ Perspective on Double Materiality Assessment of Krka d.d.«. V njem so študenti raziskovali, kako Krkine dejavnosti in strategije vplivajo na tri skupine deležnikov: zaposlene, vlagatelje in uporabnike. Kasneje so projekt nadaljevali pri predmetu International Finance, kjer so svojo analizo razširili na primerjavo poslovanja in financ ter podrobno preučili trajnostne prakse devetih tujih farmacevtskih podjetij.

Ti obiski poudarjajo našo zavezanost praktičnemu učenju in povezovanju z industrijo. Zavezani smo k zagotavljanju, da so naši študenti izjemno dobro pripravljeni na svoje prihodnje kariere in opremljeni z znanjem in veščinami, ki jih potrebujejo za uspeh.

Radi bi se zahvalili vsem sodelujočim na Krki za njihovo izjemno gostoljubnost in predvsem za to, da našim študentom omogočajo tovrstne priložnosti.

Fotografija: arhiv Krke, d. d., Novo mesto


Publish your comment: