EF » EFnet » EF raziskave » Javna naročila in bančno posojanje

Javna naročila in bančno posojanje

17.06.2024

Avtorji objave:

 • Anže Burger, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
 • Matej Marinč, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Sašo Polanec, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta
 • Patricia Kotnik, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave?

Vprašali smo se, kako uspeh podjetja pri pridobivanju javnih naročil vpliva na odnos podjetja z banko.

Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave?

Na podlagi obsežnega nabora podatkov na ravni podjetij, ki združuje podatke o javnih naročilih in računovodske podatke, z metodo razlike v razlikah pokažemo, da lahko obravnavana podjetja, ki pridobijo javno naročilo, okrepijo pogoje za najemanje bančnih posojil.

Kaj vas je v procesu raziskovanja presenetilo?

Obravnavana podjetja pridobijo večji znesek bančnega financiranja in večji delež dolgoročnega financiranja po nižjih obrestnih merah v primerjavi s kontrolnimi podjetji.

Katerim ciljnim javnostim ugotovitve lahko koristijo?

Vpliv na bančno kreditiranje presega pozitivni učinek zaradi višjih prihodkov in kaže na pozitiven neprihodkovni kanal javnih naročil.

Kakšen pomen bodo imeli rezultati vaše raziskave v 5 ali 10 letih?

Rezultati naše raziskave bodo prispevali k razumevanju povezave med javnimi naročili in bančnim posojanjem.

Ključne besede:

 • Javna naročila
 • Bančništvo
 • Posojanje
 • Sintetična kontrolna metoda
 • Analiza vzročne mediacije

Rangiranje:

 • JCR(2022): Q1*
 • AJG: 2
 • EF: A*

Cilji trajnostnega razvoja (SDGs), ki jih članek nagovarja:

 • SDG 8 – dostojno delo in gospodarska rast

Prispevek je objavljen v:
Finance research letters (Elsevier)

Vsebina prispevka je prosto dostopna na povezavi:

Public procurement and bank lending

cilji

Related news

Publish your comment: