EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

02.08.2021

Ključne besede: Ustvarjalnost, platformno (digitalno) delo, podajanje povratnih informacij, ustvarjalna samoučinkovitost, mojstrska usmerjenost v cilje. Avtorji: ČERNE, Matej (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta), BUNJAK, Aldijana (Univerza St Gallen), WONG HUMBORSTAD, Sut I (BI Norwegian Business School), FIESELER, Christian (BI Norwegian Business School) Namen članka: Platformno delo vedno bolj prispeva k inovativnosti organizacij. Zato je pomembno raziskati, […]

>>>

16.07.2021

Ključne besede: Poslovni model, bibliometrika, historiografija. Avtorji: Marko Budler, University of Ljubljana, School of Economics; Peter Trkman, University of Ljubljana, School of Economics; Ivan Zupic, Institute of Management Studies, Goldsmiths, University of London. Namen članka: Celovita analiza zgodovine, identifikacija ključnih področij in smernice za prihodnji razvoj poslovnih modelov. Ciljna javnost: Raziskovalci in strokovnjaki na področju poslovne […]

>>>

16.07.2021

Ključne besede: Skrivanje znanja, bibliometrična analiza, analiza sosklicevanja, analiza izrazov, analiza bibliografskega parčenja. Avtorji: Ivija Bernatović, Zagrebška šola za ekonomijo in management; dr. Alenka Slavec Gomezel, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta.   Namen članka: Namen članka je predstaviti celovito analizo področja skrivanja znanja, ki temelji na objektivnih […]

>>>

10.07.2021

Kjučne besede: Yugoslavia, Bulgaria, Federation, Strategy, Second World War, Cominform. Avtorji: Dr. Igor Ivašković, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakultet Revija objave: East European politics and societies

>>>

16.06.2021

Ključne besede: Izobraževanje o etiki v računovodstvu, analiza citatov, Bibliografska sklopljenost, historiografija, analiza sobesed. Avtorji: Tamara Poje, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. dr. Maja Zaman Groff, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. Namen članka: Sistematični pregled literature s področja izobraževanja o etiki s področja računovodstva. Ciljna javnost: Raziskovalci in pedagogi s področja. Kratek povzetek objave Predmet raziskave: […]

>>>

08.06.2021

Ključne besede: Intervju, leksikograf, leksikografska filozofija, leksikografska načela, leksikografska teorija, leksikografska praksa, slovenska leksikografija, človeški viri, tehnološki viri, množično zunanje izvajanje. Avtorji: Dr. Alenka Vrbinc (UL EF), Dr. Donna M.T.Cr. Farina, (New Jersey City University, ZDA) Dr. Marjeta Vrbinc (UL FF) Namen članka: Razprava o (tehnoloških in kadrovskih) težavah, s katerimi se soočajo slovenski leksikografi […]

>>>

03.06.2021

Ključne besede: Kvaliteta zdravstvenih storitev, management znanja, javno zdravstvo, prenos znanja, hierarhična organizacijska struktura, zaupanje. Avtorji: Dr. Ivan Radević, Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Prof. dr. Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Prof. dr. Anđelko Lojpur, Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Asist. dr. Simon Colnar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Predstaviti povezovanje […]

>>>

10.05.2021

Ključne besede: Avtomatična analiza vsebine, big data, trajnostni razvoj, trajnostni turizem, turizem. Avtorji: Dr. Judita Peterlin, School of Economics and Busines, University of Ljubljana, Dr. Maja Meško, Faculty of Management, University of Primorska, Koper, Faculty of Organisational Sciences, University of Maribor, Dr. Vlado Dimovski,  School of Economics and Business, University of Ljubljana, Vasja Roblek, MSc, Faculty of […]

>>>

10.05.2021

Ključne besede: Struktura lastništva, stabilnost lastništva, vrste lastnikov, izvoz. Avtorji: Dr. Črt Kostevc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta  Namen članka: Pokazati povezavo med lastniško strukturo in kazalci izvozne usmerjenosti. Ciljna javnost: Oblikovalci gospodarske politike, finančni sektor. Revija objave: Empirica, 2021 Rangiranje: IF = 0.890, 5-letni IF = 0.921 Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.

>>>

04.05.2021

Ključne besede: Ravnovesje med delom in družino, družinam prijazne prakse na delovnem mestu, izkoriščevalski slog vodenja, implementacija inovacij. Avtorji: Grazia Garlatti Costa, Università degli studi di Trieste, DEAMS, Darija Aleksić, University of Ljubljana, School of Economics and Business, Guido Bortoluzzi, Universita degli Studi di Trieste, DEAMS Namen članka: Namen članka je prispevati k razumevanju vpliva […]

>>>