EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

12.12.2017

Ključne besede: Zaupanje, deljenje znanja, motivacijska klima, večnivojsko modeliranje Avtorji: Nerstad, C.G.L., Searle, R.,  Černe, M., Dysvik, A., Škerlavaj, M.,  Scherer, R. Ciljna javnost: Vodje, kadrovski strokovnjaki, zaposleni v organizacijah Kratek povzetek objave: Glavne ugotovitve: Organizacije, ki so odvisne od deljenja znanja, morajo stremeti k razvoju mojstrske motivacijske klime. Gre za tip organizacijske klime, ki […]

>>>

24.11.2017

Ključne besede: Ustvarjalnost, inovativnost, klima Avtorji: Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in BI Norwegian Business School; Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Anders Dysvik, BI Norwegian Business School; Christina Nerstad, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences; Chunke Su, University of Texas Arlington Namen članka: Članek se ukvarja z vprašanjem kako […]

>>>

23.11.2017

Ključne besede: Zmožnosti poslovne inteligence Vodstvo Sodelovanje uporabnikov Usmerjenost v analitično odločanje Avtorji: Dr. Uday Kulkarni (Arizona State University, ZDA); Dr. Jose Antonio Robles-Flores (ESAN, Peru); Dr. Aleš Popovič (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta) Namen članka: Rešitve poslovne inteligence in analitike predstavljajo danes eno ključnih orodij podjetij za boljše vpoglede v poslovanje in doseganje konkurenčnih […]

>>>

07.11.2017

Avtorji: Karla Oblak, Mina Ličen, Sergeja Slapničar Ciljna javnost: Managerji, ki oblikujejo sisteme merjenja uspešnosti in nagrajevanja zaposlenih, raziskovalci sistemov merjenja uspešnosti Kratek povzetek objave: Motivacijske teorije, ki proučujejo vložen napor zaradi finančnih nagrad, redko eksplicitno upoštevajo tveganja, da napor ne bo vodil do uspeha. Teorije, ki proučujejo izbire tveganj, le-te proučujejo v odsotnosti vsakega […]

>>>

27.10.2017

Avtorji:  Dr. Aleš Berk Skok, Mag. Dejan Podhraški Ciljna javnost: Vrednotenje garancij PPP Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: Primerjava dveh metod za vrednotenje garancij, ki jih podeljuje javni partner znotraj PPP projektov Glavne ugotovitve: Monte Carlo metoda primerja metoda za vrednotenje garancij večine projektov PPP Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management: Metoda Monte Carlo […]

>>>

27.10.2017

Ključne besede: Taktike vplivanja vodij, odprtost zaposlenih, inovativnost podjetja, večstopenjska analiza Avtorji:  Dr. Kaja Rangus, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Navkljub pomembnosti vodenja, zaposlenih in njihovih družbenih interakcij v okviru procesa odprtega inoviranja obstaja malo raziskovanja vpliva in povezanosti različnih ravni znotraj organizacij v navezavi […]

>>>

09.06.2017

Ključne besede: Skrivanje znanja, ustvarjalnost, kulturna inteligentnost, kulturna raznolikost   Avtorji:  Dr. Sabina Bogilović, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo; Dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Miha Škerlavaj, BI Norwegian Business School & Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Namen članka: Namen članka je s pomočjo raziskave mednarodnih timov in eksperimenta preučiti povezavo […]

>>>

07.06.2017

Ključne besede: simetrične in persimetrične matrike, nilpotentne matrike, maksimalni vektorski prostori matrik, trikotljivost Avtorji:  dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta dr. Matjaž Omladič, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko   Namen članka: Poiskati maksimalne vektorske prostore simetričnih nilpotentnih matrik. Ciljna javnost: Strokovna javnost s področja linearne algebre Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: […]

>>>

29.05.2017

Ključne besede: Oblikovanje embalaže, Vizualna pozornost, Spremljanje gibanja očesa (eye tracking), Kategorija piva, Evalvacija embalaže Avtorji:  Dr. Melika Husić-Mehmedović, Univerza v Sarajevu, Ekonomsko, poslovna fakulteta, Ismir Omeragić, Trženjsko svetovanje in raziskave VALICON d.o.o., Zenel Batagelj, Trženjsko svetovanje in raziskave VALICON d.o.o., Dr. Tomaž Kolar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Namen članka je predlagati […]

>>>

26.05.2017

Ključne besede: Podnebne spremembe, ogljikova intenzivnost, ogljikova učinkovitost, povzročitelji stroškov, eko-učinkovitost, trajnostni razvoj. Avtorji:  Simon Čadež (Univerza v Ljubljani), Chris Guilding (Griffith University) Namen članka: Namen članka je demonstrirati povzročitelje emisij CO2 v proizvajalnih podjetjih. Ciljna javnost: Vsi, ki jih zanima tematika preprečevanja podnebnih sprememb. Kratek povzetek objave: Predmet raziskave: Študija preučuje povezavo med obsegom […]

>>>