EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

31.05.2016

Ključne besede: Lokalni prebivalci, trajnostni razvoj, informiranost, vpletenost, sodelovanje, vpliv turizma.  Avtorji: Tina Šegota, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Tanja Mihalič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Kir Kuščer, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Preučiti, kako informiranost in vključenost lokalnih prebivalcev v razvoj turizma vpliva na njihova mnenja o vplivih turizma na […]

>>>

24.05.2016

Ključne besede: Daljinsko ogrevanje, napovedovanje odjema toplote vroče vode, multipla regresija, Holt-Wintersove metode. Avtorji: Dr. Liljana Ferbar Tratar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; mag. Ervin Strmčnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management: V članku je predstavljenih 17 metod za kratkoročno in dolgoročno napovedovanje odjema toplote vroče vode na […]

>>>

20.05.2016

Ključne besede: Privzemanje novih produktov, Tehnološke inovacije, Zasebnost potrošnikov. Avtorji: Dr. Caroline Lancelot Miltgen, AUDENCIA Business School Dr. Jörg Henseler, University of Twente, Faculty of Engineering Technology Dr. Carsten Gelhard, University of Twente, Faculty of Engineering Technology Dr. Aleš Popovič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Proučiti dejavnike privzemanja novih tehnoloških inovacij, ki predstavljajo […]

>>>

19.05.2016

Ključne besede: urbana krajina, urbane prostorske dobrine, metoda kontingenčnega vrednotenja, prihodki in potrošniški presežek, pripravljenost na plačilo. Avtorji: Dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Renata Slabe Erker, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana; Dr. Maja Klun, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo. Namen članka:  Ekonomsko ovrednotiti področje urbane kulturne krajine mednarodnega pomena s […]

>>>

15.04.2016

Ključne besede: vrzel v energetski učinkovitosti, investicije v energetsko učinkovitost, okoljske investicije, gonilne sile, ovire, predelovalne dejavnosti Avtorji: Nevenka Hrovatin (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta), Nives Dolšak (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; University of Washington, School of Marine and Environmental Affairs), Jelena Zorić (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta) Namen članka:  Ugotoviti, kateri dejavniki so v […]

>>>

06.04.2016

Ključne besede: Mladi potrošniki, Zahodni Balkan, Kitajska, Inovativnost potrošnikov, Etnocentrizem potrošnikov, Teorija akulturacije. Avtorji: Dr. Matevž Rašković, Univerza v Ljubljani, Ekonomska Fakulteta in Shanghai University of International Business & Economics; Zhonghui Ding, mag., Shanghai University of International Business & Economics in Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani; Dr. Vatroslav Škare, Univerza v Zagrebu, Ekonomsko-poslovna fakulteta; Dr. […]

>>>

25.03.2016

Ključne besede: Telemedicinske storitve od doma, način odločanja starejših uporabnikov, predvidevanje sprejemanja tehnologije. Avtorji: dr. Miha Cimperman, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta dr. Maja Makovec Brenčič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta dr. Peter Trkman, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Namen raziskave je preučiti dejavnike, ki vplivajo na privzemanje telemedicine starejši populaciji ter oblikovati model ki pojasnjuje […]

>>>

11.03.2016

Avtorji: Uroš Godnov, Fakulteta za management, UP, Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta, UL Namen članka: Članek prikaže uporabo različnih metod tekstovnega rudarjenja na primeru uporabniških številskih in tekstovnih ocen posameznih turističnih ponudnikov. Članek prikaže osnovne metodološke prijeme in izpostavi, katere uporabne informacije lahko različni uporabniki pridobijo s pomočjo izbrane analize. Ciljna javnost:  Raziskovalci z različnih področij, turistični ponudniki,službe za trženje v večjih […]

>>>

23.02.2016

Ključne besede: Kadrovski (HRM) sistemi, relacijske klime, proaktivno vedenje. Avtorji: Dr. Saša Batistič, University of Portsmouth, Portsmouth Business School, Anglija; dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; dr. Robert Kaše, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Ivan Župič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka:  Poudariti vlogo organizacijskega konteksta ter preko večnivojskega pristopa analizirati sovplivanje […]

>>>

10.02.2016

Ključne besede: Denarne spodbude, družbeni pritisk, kognitivni nadzor. Avtorji: Ličen Mina, Hartmann Frank, Repovš Grega, Slapničar Sergeja. Namen članka:  Namen članka je proučiti, kako denarne spodbude v primerjavi z družbenim pritiskom v obliki transparentnosti rezultatov in njihovega rangiranja vplivajo na kognitivni nadzor, ki ključno vpliva na kognitivni napor in uspešnost pri kognitivnih nalogah. Ciljna javnost: […]

>>>