EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

08.10.2021

Ključne besede: Nevrotrženje, evalvacija uspešnosti oglasov, EEG (Elektroencefalografija). Avtorji: Tomaž Kolar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Zenel Batagelj, VALICON; Ismir Omeragić, VALICON; Melika Husić-Mehmedović, Univerza v Sarajevu, Ekonomska fakulteta. Namen članka Prispevati k razumevanju, razvoju in uporabnosti Nevrotrženjskih EEG indikatorjev za evalvacijo uspešnosti TV in video oglasov. Ciljna javnost: Oblikovalci in naročniki oglasov, trženjski raziskovalci. […]

>>>

30.09.2021

Ključne besede: Ustvarjalnost, inovativnost, vodenje, sistemi ravnanja z ljudmi. Avtorji: Matej Černe, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani; Maruša Premru, Časnik Finance & Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani; Saša Batistič, Univerza v Tilburgu; Renata Kenda, Univerza v Tilburgu. Namen članka Članek predstavlja rigorozen empirični test konceptualnega modela, ki so ga avtorji zastavili v teoretičnem članku, objavljenem […]

>>>

27.09.2021

Ključne besede: Definicija, dimenzije, deskriptorji, integracija, izgradnja teorije, mešane metode. Avtorji: Aleš Popovič, NEOMA Business School, Francija in Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Luis Madureira, Universidade NOVA de Lisboa, Portugalska; Mauro Castelli, Universidade NOVA de Lisboa, Portugalska in Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. Namen članka Namen študije je opredeliti temeljne razsežnosti in deskriptorje konkurenčne inteligence, […]

>>>

27.09.2021

Ključne besede: Institucionalni pritisk, uporaba družbenih medijev, negotovost na trgu, tržna uspešnost podjetja, poslovna vrednost družbenih medijev Avtorji: Aleš Popovič, NEOMA Business School, Francija in Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Jose Benitez, Rennes Business School, Francija in Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Jiabao Lin, South China Agricultural University, China; Zhimei Luo, Huazhong University of Science […]

>>>

23.09.2021

Ključne besede: Delo na digitalnih platformah, ustvarjalnost, spoznavna vsrkanost v tehnologijo, tehnološka preobremenjenost, izgorelost. Avtorji: Aldijana Bunjak, Univerza v St Gallnu, Švica; Matej Černe, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani; Aleš Popovič, NEOMA Business School, Francija & Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Namen članka Napredek v informacijsko-komunikacijski tehnologiji vodi do vse večje popularnosti dela preko digitalnih […]

>>>

09.09.2021

Ključne besede: Industrija 4.0, tehnologija, dejanska uporaba, namera uporabe, dejavniki, motivi. Avtorji: Prof. dr. Tomaž Čater, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. prof. dr. Barbara Čater, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. prof. dr. Matej Černe, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. prof. dr. Matjaž Koman, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. prof. dr. Tjaša Redek, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Namen članka: […]

>>>

27.08.2021

Ključne besede: Management uspešnosti in učinkovitosti poslovanja, management poslovnih procesov, orkestracija, poslovna uspešnost. Avtorji: Jurij Jaklič, University of Ljubljana, School of Economics and Business, Slovenia; Mojca Indihar Štemberger, University of Ljubljana, School of Economics and Business, Slovenia; Vesna Bosilj-Vukšić, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Croatia; Jan Mendling, Vienna University of Economics and […]

>>>

26.08.2021

Ključne besede: Mladi ljudje, karierne odločitve, podjetništvo, srednja in majhna podjetja, osmišljenje. Avtorji: Melita Balas Rant, University of Ljubljana, School of Economics and Business, Slovenia; Katarzyna Dziewanowska, Warsaw University, Faculty of Management, Warsaw, Poland; Edita Petrylaite, Northumbria University, Faculty of Business and Law, Newcastle, UK; Alison Pearce, Northumbria University, Faculty of Business and Law, Newcastle, […]

>>>

02.08.2021

Ključne besede: Ustvarjalnost, platformno (digitalno) delo, podajanje povratnih informacij, ustvarjalna samoučinkovitost, mojstrska usmerjenost v cilje. Avtorji: ČERNE, Matej (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta), BUNJAK, Aldijana (Univerza St Gallen), WONG HUMBORSTAD, Sut I (BI Norwegian Business School), FIESELER, Christian (BI Norwegian Business School) Namen članka: Platformno delo vedno bolj prispeva k inovativnosti organizacij. Zato je pomembno raziskati, […]

>>>

16.07.2021

Ključne besede: Poslovni model, bibliometrika, historiografija. Avtorji: Marko Budler, University of Ljubljana, School of Economics; Peter Trkman, University of Ljubljana, School of Economics; Ivan Zupic, Institute of Management Studies, Goldsmiths, University of London. Namen članka: Celovita analiza zgodovine, identifikacija ključnih področij in smernice za prihodnji razvoj poslovnih modelov. Ciljna javnost: Raziskovalci in strokovnjaki na področju poslovne […]

>>>