EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

19.06.2023

Avtorji objave: John J. Sumanth, Wake Forest University, School of Business Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Sean T. Hannah, Wake Forest University, School of Business Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta & BI Norwegian Business School Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Kako avtentično vodenje in […]

>>>

19.06.2023

Avtorici objave: Aja Ropret Homar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Ljubica Knežević Cvelbar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Ali okvirjanje poziva k prostovoljni izravnavi ogljika kot izgube (tj. poudarjanje negativnih posledic na okolje, ki jih povzroči potovanje z letalom brez izravnave ogljika) pripomore […]

>>>

13.06.2023

Avtorji objave: Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Saša Batistič, Tilburg University Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili? S pomočjo meta-analize vseh empiričnih objav na temo skrivanja znanja v letih 2012-2022 smo agregirali empirična spoznanja o moči učinkov in razmerij med dejavniki vpliva in posledicami nomološkega omrežja […]

>>>

06.06.2023

Avtorica objave: Melita Balas Rant, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Transformacija je ključen proces korenitega preoblikovanja, kateremu so danes izpostavljene številne organizacije, pa tudi posamezniki. Prisotenje in odsotenje sta novi pojavni obliki odnosa zaposlenih do dela, ki določata zmožnost transformacije posameznika in organizacije. […]

>>>

05.06.2023

Avtorji objave: Jože Damijan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Črt Kostevc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Tjaša Redek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili? V kakšni meri na polarizacijo trga dela v EU vplivata tehnološki napredek in uvozna penetracija iz vzhodne Azije? Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave? Polarizacija na […]

>>>

24.04.2023

Avtorja objave: Boštjan Antončič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Jasna Auer Antončič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila? Kakšno vlogo imajo osebnostne značilnosti, družinsko podjetniško ozadje in lokalno podporno podjetniško ozadje podjetnikov pri podjetniških namerah in vedenju? Katere so ključne ugotovitve vajine raziskave? Ta raziskava je pokazala, da je […]

>>>

21.04.2023

Avtorji objave: Davor Vuchkovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Maja Zalaznik, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Maciej Mitręga, VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics Gregor Pfajfar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili? Študija obravnava izzive digitalnega preoblikovanja timov iz običajnih v virtualna okolja. Na podlagi teorije dinamičnih […]

>>>

21.04.2023

Avtorja objave: Simon Čadež, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Adriana Galant, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism *** Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila? Ali na povezavo med družbeno odgovornostjo in finančno uspešnostjo podjetij vpliva, do katerih deležnikov so podjetja družbeno odgovorna? Katere so ključne ugotovitve vajine raziskave? V nasprotju s […]

>>>

03.04.2023

Avtorji objave: Marjeta Vrbinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Alenka Vrbinc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Donna M. T. CR. Farina, New Jersey City University, USA Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili? Ali so študenti kot uporabniki slovarjev sposobni poiskati iskane informacije in kako dojemajo uporabnost in kakovost slovarskih razlag in primerov rabe? Katere so […]

>>>

03.04.2023

Avtorji objave: Tomislav Hernaus, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business Nikolina Dragičević, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business Aleša Saša Sitar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili? Kako skrivanje znanja vpliva na delovno uspešnost, ter kako delovni viri (avtonomija pri delu in raznolikost nalog) vplivajo na […]

>>>