EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

09.09.2020

Ključne besede: Sistemi javnih naročil, e-naročanje, institucionalna kakovost. Avtorji: dr. Lela Mélon (Pompeu Fabra University) doc. dr. Rok Spruk (Ekonomska Fakulteta, Univerza v Ljubljani) Namen članka: Izmeriti vpliv digitalizacije sistemov javnega naročanja na kakovost institucionalnega okolja z vidika vladavine prava, korupcije in učinkovitosti javnega sektorja. Ciljna javnost: Za managerje, kadrovske managerje in zaposlene v organizacijah, […]

>>>

19.06.2020

Ključne besede: Etično odločanje, managerji, moralni pragmatizem, etika vrlin, postmodernizem. Avtorji: mag. Matej Drašček, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, prof. dr. Dana Mesner Andolšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Namen članka: Ugotoviti, ali je mogoče razviti model predvidevanja etičnih odločitev managerjev […]

>>>

30.03.2020

Ključne besede: Delo preko digitalnih vmesnikov, delo na daljavo, prakse kadrovskega managementa Avtorji: Dr. Catherine Connelly, McMaster University; Dr. Christian Fieseler, BI Norwegian Business School, Dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Dr. Steffen Giessner, Erasmus University Rotterdam, Dr. Sut I Wong, BI Norwegian Business School Namen članka: Uvodni članek posebne izdaje, ki je […]

>>>

05.03.2020

Ključne besede: razvoj vodenja, razvoj vodij, bibliometrična analiza, pregled literature, predlogi za nadaljnje raziskovanje. Avtorji: Dr. Bernd Vogel, Henley Business School, University of Reading; Dr. Rebecca J. Reichard,  Claremont Graduate University; Dr. Saša Batistič, Department of Human Resource Studies, Tilburg University; Dr. Matej Černe, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani Namen članka: Prikazati temelje literature preučevanja […]

>>>

28.02.2020

Ključne besede: subjektivna blaginja, zadovoljstvo z življenjem, ekonomski položaj, blaginja. Avtorji: Miha Dominko, Inštitut za ekonomska raziskovanja; prof. dr. Miroslav Verbič, Ekonomska fakulteta, Univerze v Ljubljani Namen članka: Analizirati učinek ekonomskega položaja na srečo v različnih sistemih socialne ureditve. Ciljna javnost: Raziskovalci in oblikovalci politik ter vsi ostali, ki jih področje zanima. Kratek povzetek objave […]

>>>

18.11.2019

Ključne besede: Management znanja, socialno delo, trajnostni razvoj socialnega dela, centri za socialno delo, multiple decrement model. Avtorji: Simon Colnar, mag. posl. ved, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, prof. dr. Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, ddr. David Bogataj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in University of Padua. Namen članka: V članku predstavimo povezovanje […]

>>>

28.10.2019

Avtorji: Marina Trkman, Institut Jožef Stefan, Jan Mendling, WU, Dunaj, Marjan Krisper, UL FRI, Peter Trkman, UL EF Kratek povzetek objave Pri razvoju programske opreme je ključno opredeliti seznam zahtev. Agilni pristopi za zajem opisa funkcionalnosti programa uporabljajo uporabniške zgodbe. Uporabniške zgodbe so predstavljene v predlogi: “Jaz kot <vloga> opravim <aktivnost>”, z neobveznim dodatkom “zato […]

>>>

19.08.2019

Ključne besede: Kopula, odvisnost slučajnih spremenljivk, maksmin kopule, transformacije porazdelitvenih funkcij, lastnost PQD, analiza preživetja, modeli udarov. Avtorji: dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta dr. Tomaž Košir, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko dr. Blaž Mojškerc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta dr. Matjaž Omladič, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko […]

>>>

14.08.2019

Ključne besede: inovativnost, oblikovanje dela, zahteve dela, starost, ustvarjalnost. Avtorji: dr. Tomislav Hernaus, Ekonomsko-poslovna fakulteta v Zagrebu Matija Marić, Ekonomsko-poslovna fakulteta v Zagrebu dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka Z integracijo vidika življenjskega cikla na oblikovanje dela in literature o ustvarjalnosti in inovativnosti je namen članka osvetliti moderacijsko vlogo starosti v […]

>>>

14.08.2019

Ključne besede Skrivanje znanja v organizacijah Avtorji: dr. Catherine Connelly, McMaster University dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta dr. Anders Dysvik, BI Norwegian Business School dr. Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in BI Norwegian Business School. Namen članka V uvodnem članku posebne izdaje, ki je namenjena povečanju razumevanja skrivanja znanja v […]

>>>