EF » EFnet » EF raziskave

EF raziskave

15.03.2021

Ključne besede: Kopula, kvazi-kopula, diskretna kopula, nenatančna kopula, defekt. Avtorji: Dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, dr. Tomaž Košir, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, dr. Matjaž Omladič, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, dr. Nik Stopar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko. Namen članka: Razširiti pod-kvazi-kopulo, ki je definirana […]

>>>

10.03.2021

Ključne besede: Management znanja, socialno delo, podpora managementa, spodbude, implementacija znanja, opolnomočenje zaposlenih. Avtorji: Asist. dr. Simon Colnar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Prof. dr. Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta. Namen članka: Predstaviti pomen managementa znanja v okolju socialnega dela, ki je in bo pomembno področje v prihodnosti ob že prisotnem trendu staranja […]

>>>

10.03.2021

Ključne besede: Medfunkcijsko usposabljanje, povezava med managementom in razvojem človeških virov, zahteve po sodelovanju, ki izhajajo iz dela, uspešnost pri delu, večnivojska analiza, relacijsko oblikovanje dela, soodvisnost delovnih nalog. Avtorji: Matej Černe, Univerza v Ljubljani; Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani in BI Norwegian Business School; Tomislav Hernaus, Univerza v Zagrebu. Namen članka: Raziskati sovplivanje managementa […]

>>>

08.03.2021

Ključne besede: ‘Molk’ zaposlenih, izražanje idej, kontekst, kultura medkulturno raziskovanje. Avtorji: Matej Černe, et al. Namen članka: Razjasniti razlike med posamezniki glede motivov za ‘molk’ (tišino) zaposlenih pri delu – torej za prikrivanje idej, informacij, vprašanj ali skrbi, povezanih z delovnimi procesi. Ciljna javnost: Managerji in zaposleni, še posebej povezanih z delom, ki vključuje visoko […]

>>>

16.11.2020

Ključne besede: Institucionalna nestabilnost, gospodarska rast in razvoj, napredne panelne ekonometrične metode. Avtorji: Doc. dr. Rok Spruk, Univerza v Ljubljani, Ekonomska Fakulteta, Dr. Simon Hartmann, Institute for International Business, Wirtschaftsuniversität Wien Namen članka: Namen članka je preučiti in izmeriti vpliv de jure in de facto institucionalne nestabilnosti na dolgoročni gospodarski razvoj. Medtem ko de jure […]

>>>

06.11.2020

Ključne besede: Kompleksni adaptivni sistem, cilji trajnostnega razvoja, razvoj odraslih, stopnje zavedanja, samo-preobrazba, zasnova programov za razvoj vodenja. Avtorji: Dr. Melita Balas Rant, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta   Namen članka: Članek obravnava cilje trajnostnega razvoja ter kvalitete vodje, ki bi bil sposoben te cilje tudi doseči. Za identifikacijo kvalitet vodje analizira indijskega voditelja Sadhguruja, […]

>>>

11.10.2020

Ključne besede: Podoba destinacije, Internetni memi, UGC format, Participativna kultura, Spletni humor, Analiza vizualnih vsebin, Semiotična analiza Avtorji: Dr. Tomaž Kolar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Dr. Walanchalee Wattanacharoensil, Mahidol University International College Namen članka: Proučiti kako internetni memi predstavljajo Tajsko na družbenih omrežjih in kako se ta podoba razlikuje od drugih internetnih virov. Ciljna […]

>>>

11.10.2020

Ključne besede: Zaznana globalnost/lokalnost blagovne znamke, Zaznana kompetentnost blagovne znamke, Zaznana toplina blagovne znamke, Zaznana vrednost, Nakupne namere, Lastništvo blagovne znamke Avtorji: Doc. Dr. Živa Kolbl, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Prof. Dr. Vesna Žabkar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Prof. DDr. Adamantios Diamantopoulos, Univerza na Dunaju, Fakulteta za poslovanje, ekonomijo in statistiko, Izr. Prof. […]

>>>

11.10.2020

Ključne besede: bančna posojila, ponudba kreditov, kreditno povpraševanje, kapitalski tokovi, učinki politik Avtorji: red. prof. dr. Janez Prašnikar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, mag. Velimir Bole, Ekonomski inštitut (EIPF), dr. Miha Dominko, Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER), prof. dr. Milan Lakićević, Ekonomski fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore, mag. Ana Oblak, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani […]

>>>

11.10.2020

Ključne besede: Energetsko učinkovite obnove, obnašanje gospodinjstev, sheme subvencioniranja, zastonjkarstvo Avtorji: Dr. Janez Dolšak, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Dr. Nevenka Hrovatin, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Dr. Jelena Zorić, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Preučiti dejavnike, ki vplivajo na energetsko učinkovite obnove domov v Sloveniji. Ciljna javnost: Snovalci energetske politike.   Kratek […]

>>>