EF » EFnet » Gostovanja

Gostovanja

20.05.2021

Pri predmetu Sustainability and Quality in Supply Chains, katerega nosilka je doc. dr. Katerina Božič, je imel predavanje gost iz prakse Primož Lončar, direktor nabave in kontrolinga v podjetju BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje in dobitnik priznanja Nabavni manager leta 2020. Primož Lončar je 18. maja 2021 predstavil upravljanje trajnosti in kakovosti v dobavnih verigah podjetja BSH Hišni aparati […]

>>>

22.04.2021

Mag. Anett Numa, svetovalka za digitalno transformacijo v e-Estonia Briefing Centre iz Estonije, je v sredo, 21. aprila 2021 gostovala na on-line predavanju, ki ga je izvajal prof. dr. Boštjan Antončič pri predmetu Entrepreneurship (Podjetništvo) na mednarodnem dodiplomskem študiju. Gostja je predstavila uspešen primer transformacije Estonije v digitalno družbo. Poseben poudarek je bil dan e-rezidentstvu, […]

>>>

13.11.2020

V ponedeljek, 9. novembra 2020, sta pri predmetu Napredni management, katerega nosilec je prof. dr. Vlado Dimovski, kot gosta iz prakse sodelovala mag. Nikolaj Petrišič (vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu, MDDSZ) in gospa Vladka Komel (koordinatorica slovenske informacijske točke EU-OSHA, MDDSZ). V uvodnem delu je mag. Petrišič slušateljem predstavil zakaj sta varnost in zdravje pri delu pomembna, […]

>>>

14.05.2020

Mag. Mihael Mikek, direktor podjetja Celtra Inc. iz ZDA, je bil gost iz prakse na predavanjih, ki jih izvaja prof. dr. Boštjan Antončič, pri predmetih Entrepreneurship (Podjetništvo) na mednarodnem dodiplomskem študiju in Poslovna etika na podiplomskem študiju, v torek, 12. maja 2020, preko virtualne učilnice ZOOM. Gost je delil svoje mednarodne podjetniške izkušnje s 195. […]

>>>

06.04.2020

Mag. Gregor Novak, direktor podjetja Sonce energija d.o.o., je bil gost iz prakse na predavanju, ki ga izvaja prof. dr. Boštjan Antončič, pri predmetu Entrepreneurship (Podjetništvo) na mednarodnem dodiplomskem študiju v sredo, 1. aprila 2020, preko virtualne učilnice ZOOM. Gost je delil svoje mednarodne podjetniške izkušnje s študenti. Poseben poudarek je dal predstavitvi uspešnega primera izvedbe […]

>>>

26.02.2020

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 25. februarja 2020 ponovno predavala gostja iz prakse mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve. V predavanju z naslovom Obračun stroškov dela je predstavila delovno-pravni, […]

>>>

20.02.2020

Pri predmetu Environmental Economics in Tourism (prof. Tanja Mihalič) na programu Erasmus Mundus EMTM je 18. februarja 2020 predavala prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja, predstojnica katedre za agrometeorologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani ter članica Medvladnega foruma za spremembe podnebja v Ženevi. Gostja je predavala je o podnebnih spremembah in družbeno političnih vidikih ukrepanja. Predavanju je sledila diskusija o […]

>>>

17.12.2019

V okviru Službe za tržno dejavnost Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, pod organizacijo Mihe Jurenčiča, univ. dipl. prof. ter Luke Eržena, in tima pedagogov pri predmetu Temelji managementa, prof. dr. Vlado Dimovski, prof. dr. Sandra Penger, doc. dr. Judita Peterlin, smo od 9 12. 2019 do 16. 12. 2019 organizirali obiske za gimnazijske dijake, in […]

>>>

12.12.2019

V okviru 10. okrogle mize o managementu na temo »Trendov vodenja, motiviranja in organiziranja v dobi inovativnosti« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo gostili mag. Simona Špilak, direktorico BOC Institute ter mag. Marka Kalina, vodjo poslovnega razvoja pri podjetju Geneplanet. Mag. Mark Kalin je študentom predstavil Geneplanet: »Geneplanet je vodilni evropski ponudnik inovativnih rešitev […]

>>>

04.12.2019

Pri predmetu Računovodstvo v bankah in zavarovalnicah, katerega nosilka je doc. dr. Barbara Mörec, sta nas obiskala gosta iz prakse Boštjan Vegelj, mag. posl. ved, specialist za finančni kontroling v družbi Adriatic Slovenica, ter dr. Aleš Tomažin, podpredsednik poslovnega razvoja pri VouchForMe. Boštjan Vegelj, mag. posl. ved, je 5. novembra 2019, predstavil vlogo kontrolinga pri […]

>>>