EF » EFnet » Gostovanja

Gostovanja

07.03.2019

Pri dodiplomskih predmetih Trženjsko raziskovanje in Marketing research (nosilka prof. dr. Barbara Čater) je v torek, 5. marca 2019, kot gostja iz prakse predavala ga. Mojca Klenovšek Podobnik, vodja kvalitativnih raziskav v podjetju Ipsos. Študenti so se prek praktičnih primerov naučili, kako poteka kvalitativno raziskovanje ter na kaj vse je treba biti pozoren pri izvedbi […]

>>>

05.03.2019

Pri predmetu Revizija, katerega nosilka je prof. dr. Maja Zaman Groff, je kot gost iz prakse predaval mag. Mitja Skitek, pooblaščeni revizor, s Slovenskega inštituta za revizijo. V predavanju je po predstavitvi temeljne revizijske zakonodaje in predpisov na ravni EU in Slovenije predstavil pomen etike s poudarkom na neodvisnosti v reviziji. Po predstavitvi razlik med […]

>>>

04.03.2019

Pri podiplomskem predmetu Sales and business marketing management (nosilka prof. dr. Barbara Čater) je v sredo, 27. februarja 2019, kot gost iz prakse sodeloval Blaž Regina, specialist za strategijo spletnega nastopa iz digitalne agencije Spletnik. V predavanju je študentom predstavil sedem korakov uspešnega trženja na medorganizacijskem trgu, pri čemer je bil poudarek na spletni prisotnosti […]

>>>

28.02.2019

Pri predmetu Revizija, katerega nosilka je prof. dr. Maja Zaman Groff, je kot gostja iz prakse predavala Tina Kolenc Praznik, direktorica revizije v podjetju Deloitte. Študentom je predstavila delo revizorja v praksi, od sprejema revizijskega posla do izdaje revizijskega poročila. V zelo strokovnem, a obenem sproščenem predavanju je s študenti delila svoje bogate izkušnje v […]

>>>

26.02.2019

Pri predmetu Stroškovno računovodstvo v 3. letniku dodiplomskega študija – računovodska smer (UPEŠ in VPŠ), ki ga izvaja mag. Aleksander Igličar, je v torek, 26. februarja 2019, predavala gostja iz prakse mag. Mojca Kunšek, generalna direktorica AJPES-a, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve. V predavanju z naslovom Obračun stroškov dela je predstavila delovno-pravni, knjigovodski […]

>>>

21.02.2019

Pri predmetu Revizija, katerega nosilka je prof. dr. Maja Zaman Groff je kot gost iz prakse predaval mag. Jorg Kristijan Petrovič, prvi namestnik predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije. Predaval je o pomenu državnega revidiranja ter ob tem pojasnil pomembno vlogo Računskega sodišča kot najvišjega organa kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe. Na […]

>>>

12.02.2019

V četrtek, 7. februarja 2019, je na Ekonomski fakulteti v sklopu predmeta Environmental economics in tourism, nosilke red. prof. dr. Tanje Mihalič, predavala prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj.  Študentom programa EMTM je predavala na temo pomena podnebnih sprememb v turizmu. Po predavanju je potekala odprta diskusija o obstoju teorije segrevanja zemlje in vpliva na turizem.

>>>

12.02.2019

V ponedeljek, 11. februarja 2019, je na Ekonomski fakulteti, kot gostja iz prakse, predavala Eva Štraus Podlogar, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Študentom programa EMTM, ki prihajajo iz 24 držav je v sklopu predmeta Environmental economics in tourism, nosilke red. prof. dr. Tanje Mihalič, predavala na temo trajnostne rasti slovenskega turizma s poudarkom […]

>>>

11.01.2019

Slovenska oglaševalska zbornica se je ob zaključku leta 2018 predstavila študentom Ekonomske fakultete. Predstavniki SOZ so zbranim študentom predstavili njen pomen za tržno komunikacijsko stroko s posebnim poudarkom na samoregulativi oglaševanja ter predstavitvi Slovenskega oglaševalskega kodeksa skozi primere iz prakse Oglaševalskega razsodišča. Prof. dr. Vesna Žabkar, redna profesorica za področje trženja na Ekonomski fakulteti Univerze […]

>>>

07.01.2019,

V četrtek, 20. decembra 2018, je na predavanje v sklopu predmeta Strategic marketing management red. prof. dr. Tomaž Kolar povabil gosta Ranka Jelačo, člana uprave Telekoma in izkušenega marketinškega managerja. Predavanje je temeljilo na praktičnih primerih, saj je Jelača v svoji več kot 20-letni karieri zasedal različne marketinške pozicije. Ko je pripovedoval svojo zgodbo, ki […]

>>>