EF » EFnet » Gostovanja

Gostovanja

13.10.2005

»Turizem je razvojna priložnost Slovenije«, je poudaril gost prvih EF diskusij o turizmu v študijskem letu 2005/2006, gospod Marjan Hribar, v.d. generalnega direktorja Direktorata za turizem na Ministrstvu za gospodarstvo (na fotografiji). Udeležence je seznanil s cilji razvoja slovenskega turizma, ter poudaril da je pomembno povečati vlogo znanja in izboljšati izobrazbeno strukturo v turizmu, prav […]

>>>

17.05.2005

Na Ekonomski fakulteti je v okviru predmeta Finančni trgi, katerega nosilec je doc. dr. Silva Deželan, predaval mag. Robert Kleindienst (na fotografiji), direktor družbe za upravljanje NLB skladi d.o.o.. Tema predavanja je bila Vzajemni skladi pri nas in v svetu.

>>>

13.01.2005

18.4.2001 je na Ekonomski fakulteti predaval prof. dr. Horst Herberg (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel): ECONOMIC THEORY: NECESSITY OR NUISANCE?

>>>

13.01.2005,

Johan Ureel iz Evropske komisije DG Budget, je obiskal Ekonomsko fakulteto in predaval o finančni perspektivi in letnem proračunu v Evropski uniji. Poudaril, da je Slovenija od pristopnih članic v Evropsko unijo druga najbogatejša po bruto domačem proizvodu (BDP), takoj za državo Ciper ter bo glede na finančno perspektivo za leta 2007 – 2013, po […]

>>>

13.01.2005, ,

Na Ekonomski fakulteti je predaval evropski komisar za gospodarske in denarne zadeve, Pedro Solbes Mira (na fotografiji), ki je predstavil vidik Evropske unije pri širjenju evropske gospodarske in monetarne unije ter zahteve, ki jih bodo države pristopnice postavile pred države v tranziciji. Veliko dvorano so napolnili predstavniki gospodarske, politične in akademske sfere. Odmevno predavanje, na […]

>>>

13.01.2005

Na Ekonomski fakulteti je v okviru Inštituta za trženje predaval direktor IPA (Institute of Practitioners in Advertising), g. Hamish Pringle (na fotografiji), ki je strokovnjak za blagovne znamke ter avtor dveh knjig s področja blagovnih znamk (“Brand Spirit: how cause related marketing builds brands” – v soavtorstvu z Marjorie Thompson, ter “Brand Manners: how to […]

>>>

13.01.2005

Na Ekonomski fakulteti je predaval Janez Lotrič, predsednik uprave Petrola. Predavanje z naslovom Vpliv Iraške krize na naftno industrijo in svetovno gospodarstvo je vzbudilo veliko zanimanje tako dodiplomskih in podiplomskih študentov kot članov Alumni kluba EF. Po mnenju g. Lotriča, je nafta glavni svetovni energent in zato središče svetovne geopolitike, boji za naftna nahajališča pa […]

>>>

13.01.2005,

V organizaciji Združenja Management Group je na Ekonomski fakulteti predaval Zoran Janković, predsednik uprave poslovnega sistema Mercator, d.d.. Tema predavanja je bila Osvajanje trgov bivše Jugoslavije. Gospod Janković je v svojem predavanju predstavil Poslovni sistem Mercator ter njihovo strategijo širitve na trge bivše Jugoslavije. Po besedah g. Jankovića je strateški cilj Mercatorja utrjevanje položaja vodilne […]

>>>

13.01.2005

Tokrat sta malo dvorano EF napolnila dr. Janez Potočnik, minister za evropske zadeve in vodja Ožje pogajalske skupine za pristop Republike Slovenije k EU, in dr. Mojmir Mrak, profesor na Ekonomski fakulteti in koordinator finančnega dela pogajanj z EU. Skupaj sta podrobneje predstavila rezultate, ki so bili doseženi v okviru finančnega dela pogajanj med Slovenijo […]

>>>

13.01.2005

Ekonomska fakulteta na različnih področjih povečuje sodelovanje z gospodarstvom, eden od načinov je tudi vključevanje predstavnikov gospodarstva v pedagoški proces. Tako na dodiplomskem kot podiplomskem študiju profesorji vedno pogosteje vključujejo predavanja gostov, ki prihajajo iz realnega gospodarskega okolja. Tako je prof. dr. Danijel Pučko pri predmetu Strateško poslovodenje (podiplomski študij) gostil predsednika uprave Sava, g. […]

>>>