EF » EFnet » Novice

Novice

30.04.2021

Skladno z odlokom Vlade RS o odprtju visokošolskih zavodov je Senat EF UL, 29. 4. 2021 sprejel izhodišča za izvajanje študijskega procesa do konca poletnega semestra 2020/2021. Pri organizaciji pedagoškega procesa se bomo na fakulteti držali smernic NIJZ in upoštevali naslednje: Pri obveznostih, kjer študenti niso v mehurčku in bi prišlo do mešanja skupin študentov […]

>>>

30.04.2021

Vpliv poslovnih šol po BSIS (Business School Impact System) omogoča izdelavo ocene vpliva šole na njeno lokalno okolje. Ocena vpliva poslovnih šol na okolje po sistemu BSIS (Business School Impact System), ki jo je v letu 2018 zaključila Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, je potrdila znaten vpliv fakultete na ožje in širše okolje. Tudi v letošnjem […]

>>>

30.04.2021, ,

V študijskem letu 2020/2021 imate študenti EF omogočen brezplačen dostop do e-publikacije Financial Times (Premium paket). Za dostop potrebujete: status študenta Ekonomske fakultete v študijskem letu 2020/2021 in UL elektronski naslov. Potrdilo o vpisu in informacijo o UL e-naslovu pošljite na: periodika.cek@ef.uni-lj.si

>>>

28.04.2021, ,

Študenti EF imate omogočen brezplačen dostop do e-publikacije The Economist. Za dostop potrebujete: status študenta Ekonomske fakultete v študijskem letu 2020/2021 in UL elektronski naslov. Potrdilo o statusu (vpisu) in informacijo o UL e-naslovu pošljite na: periodika.cek@ef.uni-lj.si

>>>

28.04.2021

Ljubljana, 24. aprila 2021 – Vlada je ustanovila strateški svet za socialno politiko, ki bo posvetovalna skupina predsednika vlade. Za predsednico 15-članskega sveta je vlada imenovala evropsko poslanko Romano Tomc, ki je tudi diplomantka Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Strateški svet so ustanovili s ciljem spremljanja, analiziranja in predlaganja sprememb pravnih podlag, informacijskih podlag in organizacije poslovanja […]

>>>

21.04.2021

Ste student/ka ali diplomant/ka poslovnih ved? Ste med najboljšimi študenti v svoji generaciji ali ste za svoje zaključno delo prejeli Prešernovo nagrado? Če ste, lahko v tem tednu pričakujete posebno povabilo. Nominirali smo vas, da se pridružite elitnemu mednarodnemu združenju študentov poslovnih ved Beta Gamma Sigma. Beta Gamma Sigma (BGS) je združenje najboljših študentov in […]

>>>

19.04.2021

9. aprila je potekala okrogla miza Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v akademskem okolju. Okrogla miza je na ta dan potekala dvakrat – enkrat za zaposlene na Univerzi v Ljubljani in drugič za študente in študentke Univerze v Ljubljani. Na obeh srečanjih smo zabeležili dober obisk, zanimiva vprašanja in veliko novih pobud ter s tem posadili […]

>>>

16.04.2021

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani se lahko v letu 2021 pohvalimo z višjimi uvrstitvami svojih programov na mednarodni lestvici Eduniversal. Program Ekonomske fakultete Bančni in finančni management je v 2021 že tretje leto zapovrstjo uvrščen na prvo mesto rangirne lestvice Eduniversal na območju Vzhodne Evrope v skupini programov s tega področja, kar je še […]

>>>

15.04.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije KATARINE SITAR ŠUŠTAR z naslovom Pogled uporabnikov na letno poročanje družb (Users’ view on annual corporate reporting), ki bo potekala 23. 4. 2021 ob 8:00 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentor: prof. dr. Aljoša Valentinčič Termin: petek, 23. 4. 2021 ob 8. uri Izvajalka: Katarina Sitar […]

>>>

15.04.2021

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja predstavitev dispozicije doktorske disertacije URŠE FERJANČIČ z naslovom Vpliv psiholoških in fizioloških značilnosti na finančne odločitve (The influence of psychological and physiological traits on the decision-making process in finance), ki bo potekala 22. 4. 2021 ob 15:00 na daljavo preko Zoom videokonference. Mentor: prof. dr. Aljoša Valentinčič Somentor: prof. dr. […]

>>>