EF » EFnet » Poslovna izobraževanja

Poslovna izobraževanja

10.05.2012

V četrtek 10. maja 2012, smo na Ekonomski fakulteti organizirali seminar z delavnico Podpora poslovnemu odločanju z Microsoft Excelom, ki je bila namenjena uporabnikom, ki osnove Excela že poznajo, a se pri vsakodnevnem delu srečujejo s težavami pri reševanju zahtevnejših problemov. Delavnica je bila namenjena odločevalcem na vseh ravneh odločanja, od operativne do najvišje vodstvene ravni. V […]

>>>

20.04.2012,

V četrtek 19. aprila in 20. aprila 2012 je na poslovni akademiji turizma in hotelirstva predaval profesor Ramon Diaz Bernardo, ki prihaja iz ene najboljših poslovnih šol v Evropi IE Spain in je hkrati tudi MBA profesor na priznani ameriški univerze Cornell. Dvodnevni modul »Strategic Alternatives in Tourism and Hospitality Industry«  je postregel z aktualnimi […]

>>>

19.04.2012

V četrtek 19. aprila 2012, smo na Ekonomski fakulteti organizirali seminar podjetništva, ki je bil namenjen posebej za mlade raziskovalce. Seminar je obsegal štiri vsebinske enote, kjer so udeleženci na podlagi primerov dobrih praks spoznali prednosti podjetniškega razmišljanja in delovanja. Namen izobraževanja je bil osvojiti osnovne vsebine in veščine podjetništva, spodbuditi razmišljanje mladih raziskovalcev o […]

>>>

10.03.2012

On the 10th of March 2012, the FELU MBA programme hosted Mr. Žiga Debeljak, CEO of Mercator d.d., within the Managerial Economics course. He combined theory and practice in a really motivating and interesting way, based on the “real-case” examples.  It was a great opportunity to listen one of the best Slovenian CEO’s on how to position […]

>>>

18.01.2012,

Turizem je pomembna gospodarska panoga Slovenije, ki je kljub krizi uspela izboljšati svojo konkurenčnost.  Za doseganje še boljših rezultatov v prihodnje je zelo pomembno razumeti trende in jim slediti. “Potrebno je razmišljati drugače.  Gospodarsko okolje, v katerem delujemo se danes zelo hitro spreminja, zato je uspešnost in konkurenčnost odvisna od tega, na kakšen način si prizadevamo nadgraditi […]

>>>

05.12.2011,

Gospodarska zbornica Slovenije in Ekonomska fakulteta sta 29. novembra 2011 organizirali večerni dogodek, alumni srečanje vseh udeležencev poslovne akademije internacionalizacije. V treh ponovitvah se je te akademije udeležilo kar 67 predstavnikov iz 58 podjetij. Akademija internacionalizacije je zagotovo dosegla svoj cilj, o čemer zelo zgovorno priča elektronska pošta ene izmed udeleženk:»V skladu s poslanstvom Akademije […]

>>>

04.11.2011

Na seminarji bodo teme o denarni politiki in o stanju ter problemih bank in gospodarstva pri nas. Mnogi od teh problemov nimajo povezave s Frankfurtom. To so, kot lahko vidimo iz programa, teme letošnjega seminarja. Obravnavajo jih ljudje iz bank in fakultet, ki se s temi problemi poklicno ukvarjajo in/ali jih proučujejo ter o njih […]

>>>

10.10.2011, ,

Ekonomska fakulteta v februarju 2012 razpisuje mednarodno primerljiv program MBA.  Program je namenjen posameznikom, ki že obstoječe delovne izkušnje želijo nadgraditi z v prakso usmerjenim in poglobljenim znanjem, podprtim z zahtevnimi veščinskimi prijemi. Vsebine in znanja zaokroža pet modulov, pri čemer vsak modul vsebuje dva temeljna predmeta in nadgradnjo z veščinsko delavnico. Program bo potekal […]

>>>

05.10.2011,

V sredo 28. septembra 2011 in v sredo 5. oktobra 2011 sta se uspešno zaključila drugi in tretji modul akademije internacionalizacije pod vodstvom prof. dr. Maje Makovec Brenčič, ki je tudi programska vodja akademije. Udeleženci so podrobneje spoznali internacionalizacijo podjetij in mednarodno trženje. Moduloma sta se priključila tudi gosta iz prakse, ki sta vsebinsko dopolnila program s […]

>>>

19.09.2011, ,

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Gospodarska zbornica Slovenije bosta letošnjo jesen izvedli že četrto ti. Akademijo Internacionalizacije. Namen akademije je seznaniti slušatelje s sodobnimi pogledi na internacionalizacijo podjetij in institucij z namenom razumevanja vsebinskih podlag za uspešno in učinkovito vključitev na mednarodne trge. V skupaj petih vsebinskih modulih akademija združi znanje uveljavljenih profesorjev s področja […]

>>>