EF » EFnet » Poslovna izobraževanja

Poslovna izobraževanja

05.09.2017

Že nekaj časa se o digitalizaciji veliko piše ter govori in v tem času smo lahko spoznali da ne gre zgolj še za en popularen trend, ampak dejstvo, ki se ga je potrebno zavedati in izkoristiti priložnosti, ki jih s seboj prinaša. Vedno večje je tudi zavedanje, da je digitalna preobrazba v osnovi poslovni izziv, ki […]

>>>

07.06.2017

Masovni podatki danes veljajo za popularen trend, ki se v osnovi nanaša predvsem na problem volumna, hitrosti in raznolikosti podatkov. Glavna prednost masovnih podatkov je, da lahko s pomočjo analize le-teh pridobimo zanimive vzorce in informacije, ki so bili poprej skriti. Kaj je torej glavni izziv pri uvajanju podatkovne analitike? Več o tem si lahko […]

>>>

07.06.2017

Spremembe v poslovnem svetu in tudi vsakdanjem življenju so danes vse pogostejše in vse hitrejše. Zato ni naključje, da je eden izmed ciljev, ki ga vodje zasledujejo, uspešno identificiranje in upravljanje s spremembami v dinamičnem poslovnem okolju 21. stoletja. Zato vas vabimo, da se nam 12. septembra 2017 pridružite na seminarju Vodenje sprememb, ki se […]

>>>

31.03.2017

Pri odzivanju na spremembe v okolju in zahteve kupcev so za rast, obstanek in preživetje podjetij in drugih organizacij ključne kakovostne in pravočasne informacije, saj omogočajo sprejemanje pravilnih in pravočasnih odločitev o poslovanju. Na seminarju Poslovanje v številkah za neekonomiste, ki bo potekal 24. in 25. maja ter 2. junija, boste spoznali osnove poslovanja, računovodstva […]

>>>

21.03.2017

Podjetja pri svojem poslovanju vse bolj strmijo k spoštovanju in krepitvi korporativne integritete, saj želijo poslovati v skladu z zakonodajo in pravili ter z dobrimi poslovnimi običaji in etičnimi načeli. Le tako lahko sledijo konceptu družbene odgovornosti, ki vse bolj pridobiva na pomenu in veljavi ter postaja nepogrešljiv del vsakodnevnega poslovanja podjetij. Vendar pa je […]

>>>

24.02.2017

Računovodski izkazi so osrednji vir informacij o finančnem položaju, likvidnosti in poslovnoizidni uspešnosti poslovanja posameznega podjetja. Ocenjevanje finančnega položaja poslovnih partnerjev predstavlja izziv za vsako podjetje. Zato se nam 16. in 17. marca 2017 pridružite na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer bo potekal dvodnevni seminar Analiza bilanc 1. Program je pripravil in ga bo izvajal […]

>>>

22.11.2016

Digitalna preobrazba je postala nujna za vsa podjetja, saj le tako lahko pridobijo konkurenčne prednosti na trgu ali sploh preživijo. Podjetja, ki želijo zadovoljiti visoka pričakovanja strank po hitri in brezhibni digitalni izkušnji, morajo pospešiti svojo digitalno preobrazbo, kar pa je izjemno zahtevna naloga. Zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na akademiji »Leading […]

>>>

16.11.2016

Osrednja tema tokratne konference bo »Supply Chain Planning and Analytics« in bo odgovorila na vprašanja o tem: kako učinkovito načrtovati oskrbne verige, kakšna je vloga analitike pri dosegi strateških ciljev podjetja ter kako zagotoviti ustrezne metode in orodja posameznikom v oskrbni verigi za boljše odločanje. Letošnja novost so tudi praktične in interaktivne delavnice, ki bodo […]

>>>

13.06.2016

Tudi letos bomo na Ekonomski fakulteti govorili o ključnih trendih na področju podatkovne analitike in gostili domače ter tuje strokovnjake. Kdaj? 8. in 9. september 2016 Kje? Ekonomska fakulteta v Ljubljani Čeprav se pomena kakovostnih informacij za poslovno odločanje zaveda marsikatero podjetje, je širša uporaba podatkovne analitike za doseganje poslovnih ciljev v večini podjetij še […]

>>>

13.05.2016

Se želite seznaniti s koncepti v poslovanju, z različnimi stroškovnimi koncepti, ki so osnova za sprejemanje poslovnih odločitev ter s temeljnimi računovodskimi izkazi in njihovo analizo? Vabimo vas na tridnevno izobraževanje Osnove poslovanja, računovodstva in financ, ki bo 2., 3. ter 10. junija 2016 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki bi […]

>>>