EF » EFnet » Arhiv: CISEF

CISEF

19.09.2011, ,

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Gospodarska zbornica Slovenije bosta letošnjo jesen izvedli že četrto ti. Akademijo Internacionalizacije. Namen akademije je seznaniti slušatelje s sodobnimi pogledi na internacionalizacijo podjetij in institucij z namenom razumevanja vsebinskih podlag za uspešno in učinkovito vključitev na mednarodne trge. V skupaj petih vsebinskih modulih akademija združi znanje uveljavljenih profesorjev s področja […]

>>>

25.05.2011,

Vabljeni na poslovni seminar “Finančna stabilnost v Sloveniji”, ki bo 23. junija, 2011 na Ekonomski fakulteti. Ob nizki gospodarski rasti so se lani v Sloveniji nadaljevale negotove gospodarske razmere, odvisnost od tujih virov financiranja pa povečala. Te razmere so se najbolj odrazile v podjetniškem sektorju in posledično v bančnem sistemu. V sektorju podjetij so omejene možnosti […]

>>>

25.05.2011,

V petek, 20. maja 2011, se je zaključila že 4. Mednarodna poslovna akademija Mercator, ki jo Ekonomska fakulteta pripravlja skupaj s podjetjem Mercator, d.d. Programski vodja Akademije je bil tudi tokrat prof. dr. Janez Prašnikar. Akademija je potekala v osmih vsebinsko zaokroženih modulih, na katerih so udeleženci Akademije skupaj z mentorji obravnavali konkretne razvojne izzive Mercatorja. Študijsko […]

>>>

12.05.2011

V četrtek, 5. maja 2011 je Ekonomska fakulteta UL v Skopju (Makedonija) pod vodstvom dekana prof. dr. Dušana Mramorja in v sestavi prof. dr. Maje Makovec Brenčič, prof. dr. Metke Tekavčič, Marjana Smoniga, Melite Sekulovske in Zdenka Rojca, javno predstavila programe izobraževanja v letu 2011 in ob tej priložnosti obeležila svoje šesto leto delovanja v […]

>>>

03.05.2011,

Ekonomska fakulteta-CISEF že nekaj let organizira specializiran seminar z delavnico posebej namenjenega kreditojemalcem, kreditodajalcem, zaposlenim v podjetjih in bankah, ki bi radi spoznali in razumeli analitična orodja potrebna za analizo uspešnosti poslovanja in financiranja podjetij. Posebno pozornost bomo namenili ustreznosti vrste posojila glede na kratkoročne in dolgoročne potrebe financiranja podjetja. Programski vodja seminarja je profesor dr. George […]

>>>

20.04.2011,

CISEF Prodaja, kot jo poznamo v klasičnem pomenu besede, izginja. Napredna podjetja so že ugotovila, da s svojim dosedanjim načinom prodaje ne bodo več kos dramatičnim tržnim razmeram. Vse večja moč kupcev, njihove spremenjene potrebe in nakupne navade ter vse širši konkurenčni krog zahtevajo radikalne spremembe v načrtovanju in izvajanju prodajne strategije. Premiki v pojmovanju […]

>>>

20.04.2011,

CISEF V času finančne krize prinaša ocenjevanje finančnega položaja in uspešnosti poslovanja podjetij z vidika zunanjih uporabnikov nove izzive. Rezultati podjetij so slabši, napovedovanje poslovanja v prihodnost je bolj tvegano, uravnavanje dobička in bilanc še bolj prisotno. Analiza bilanc 2 je seminar z izrazitim poudarkom na praktičnosti, saj bomo obravnavali celovite primere analize slovenskih podjetij […]

>>>

20.04.2011,

CISEF Na uspešnost poslovanja podjetja ima upravljanje obratnega kapitala velik vpliv. Vodstvo podjetja in krog ljudi, ki se ukvarja z zalogami in terjatvami, mora zato pomemben del poslovne strategije posvetiti učinkovitemu upravljanju z njim. Politika obratnega kapitala in način njegovega financiranja po eni strani močno vplivata na plačilno sposobnost podjetja, po drugi pa omogočata precejšnje […]

>>>

31.03.2011

V sredo, 30. marca 2011 je v Skopju, Makedonija, na poslovnem srečanju Slovensko-makedonskega poslovnega kluba, katerega članica je tudi Ekonomska fakulteta, predaval prof. dr. Vlado Dimovski z Ekonomske fakultete na temo Management v Sloveniji in v Makedoniji – danes in jutri. Med več kot 90 udeleženci iz slovenskih in makedonskih podjetij so se kot častni […]

>>>

31.03.2011

V petek, 25. marca in v torek, 29. marca 2011 sta se uspešno zaključila drugi in tretji modul akademije internacionalizacije pod vodstvom prof. dr. Maje Makovec Brenčič, ki je tudi programska vodja akademije. Udeleženci so podrobneje spoznali internacionalizacijo podjetij in mednarodno trženje. Moduloma sta se priključila tudi gosta iz prakse, ki sta vsebinsko dopolnila program […]

>>>