EF » EFnet » Arhiv: EF raziskave

EF raziskave

17.04.2024

Avtor objave: Igor Ivašković, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Po kakšnih merilih se kriteriji za razlikovanje jezika in narečja delijo na ‘znanstvene’ in ‘neznanstvene’? Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave? Kriteriji (strukturni, genetski, kriterij medsebojne razumljivosti in podobnosti jezikovnih standardov) za razlikovanje jezika […]

>>>

25.03.2024

Avtorji objave: Marco Balzano, Ca’ Foscari University of Venice, Department of Management Guido Bortoluzzi, University of Trieste, DEAMS Department Aldijana Bunjak, University of Stavanger, Business School Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? V določeni točki svoje kariere skoraj vsak raziskovalec in pedagog […]

>>>

13.03.2024

Avtor objave: Igor Ivašković, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Kako posegi različnih interesnih skupin v aktivnosti ekipe korelirajo s stopnjo zaupanja in kohezije v košarkarskih ekipah? Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave? Korelacijske analize so pokazale, da kohezija ekipe statistično značilno negativno korelira […]

>>>

13.03.2024

Avtorji objave: Mojca Simonovič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Aleš Popovič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? V raziskavi smo si zastavili dve vprašanji, in sicer kako je […]

>>>

12.03.2024

Avtorji objave: Barbara Grah, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Vlado Dimovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Marko Perić, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Simon Colnar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Sandra Penger, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Ali intrinzična […]

>>>

04.03.2024

Avtorja objave: Juan S. Mora-Sanguinetti, The Bank of France – Eurosystem, Paris Javier Quintana, The Bank of Spain – Eurosystem, Madrid Isabel Soler, European University Institute (EUI), Florence Rok Spruk, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila in kakšen je bil namen raziskave? Kakšni so ekonomski učinki naraščajočih regulacijskih bremen na […]

>>>

16.02.2024

Avtorji objave: Vesna Cerkvenik-Flajs, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta Detlef Schenke, Julius Kühn Institute (JKI), Berlin Diana Žele-Vengušt, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta Simona Korenjak-Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Anton Perpar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakuleta Gorazd Vengušt, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen […]

>>>

02.02.2024

Avtorji objave: Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Blaž Mojškerc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Nik Stopar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Kakšna je natančna zgornja meja kopul za dan diagonalni odsek? Kakšna je največja možna asimetrija kopule […]

>>>

31.01.2024

Avtorji objave: Erich Peter Klement, Johannes Kepler University Linz, Institute for Mathematical Methods in Medicine and Data Based Modeling Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Blaž Mojškerc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Matjaž Omladič, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko Susanne Saminger-Platz, Johannes Kepler University Linz, Institute for Mathematical Methods in Medicine and […]

>>>

31.01.2024

Avtor objave: Igor Ivašković, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Zakaj velik del znanstvene (in izobraževalne) skupnosti samo en del političnih intervencij v jezik opredeljuje kot negativni jezikovni purizem; kakšne metode uporablja pri tem? Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave? Znanstveno in izobraževalno stroko […]

>>>