EF » EFnet » Arhiv: EF raziskave

EF raziskave

25.02.2014

Ključne besede: matrična algebra; centralizator; minimalnost; končni obseg; racionalna kanonična forma. Avtorji: dr. David Dolžan, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, dr. Damjana Kokol Bukovšek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Glavni namen članka je raziskati matrične centralizatorje nad majhnimi obsegi. Ciljna javnost: Strokovna javnost s področja algebre. Kratek povzetek objave: Predmet […]

>>>

11.02.2014

Ključne besede: blagovna znamka; država; identiteta; interesne skupine; I feel Slovenia; Kratek opis: V prispevku osvetljujemo koncept identitete znamke države, v okviru t.i. notranjega pogleda na znamko države. Ker dosedanje raziskave ne ponujajo enotno sprejetega modela za razvoj identitete znamke države, v članku predlagamo novi model, ki ima svoje korenine v trženjski, turistični in sociološki […]

>>>

30.01.2014

Ključne besede: notranje podjetništvo; organizacije zasebnega in javnega sektorja; zunanje okolje; poslovni rezulatati; mediacijski model; Avtorji: Dr. Claudine Kearney, University College Dublin; Dr. Robert D. Hisrich, Thunderbird School of Global Management; Dr. Boštjan Antončič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Namen članka: Glavni namen članka je bil raziskati mediacijsko vlogo notranjega podjetništva pri učinkih okolja na […]

>>>

16.01.2014

Ključne besede: metodologija merjenja sposobnosti turističnih deležnikov; konkurenčnost turističnih destinacij; Kratek opis: Članek prvič v turistični literaturi predlaga metodologijo merjenja sposobnosti turističnih deležnikov, da se prilagodijo spremembam, ki prihajajo iz okolja. Predstavlja pomemben korak k celovitem in dinamičnem razumevanju konkurenčnost turističnih destinacij, Definirano je 81 dejavnikov sprememb, ki pomembno vplivajo na razvoj turistične industrije. Dejavniki […]

>>>

16.01.2014

Ključne besede: indikatorji spremljanja uspešnosti; trajnostni razvoj; trajnostni model merjenja uspešnosti; hotelska podjetja; Kratek opis: Članek predlaga sistem indikatorjev za spremljanje ekonomske, družbene in okoljske uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij v Sloveniji. V članku obravnavamo sedem področij uspešnosti poslovanja, ki so identificirani v treh stebrih trajnostnega razvoja, in to: splošno finančno poslovanje, finančno poslovanje značilno za […]

>>>

16.01.2014

Ključne besede: teorija trga kapitalov; donosnost lastniških vrednostnih papirjev; Fama French model; Kratek opis: NV teoriji trgov kapitala je debata o tem, kaj pojasnjuje donosnost lastniških vrednostnih papirjev redno na dnevnem redu. Standarden model sta predstavila Fama in French (1993) in v njem predlagala tri dejavnike, poleg že prej znane bete (korelacije med donosnostjo vrednostnice […]

>>>

16.01.2014

Ključne besede: učenje; uspešnost povezovanja; vpliv nacionalnih kultur na proces organizacijskega učenja; Kratek opis: Način na katerega se ljudje, posamezniki in organizacije učimo je močno povezan z uspešnostjo poslovanja naših organizacij. Študija Škerlavaj, Su, in Huang (2013) proučuje kakšen je vpliv nacionalnih kultur (po Hofstedeju) na proces organizacijskega učenja. Raziskovalci so zbrali obsežno bazo podatkov […]

>>>

16.01.2014

Ključne besede: management procesov; orodja in prakse pri managementu procesu; Kratek opis: Management procesov obravnava razumevanje in obvladovanje procesov v organizacijah. Bolj kot organizacija obvladuje svoje procese, uspešneje posluje. Pri tem ima na voljo mnogo orodij in praks, ki jih lahko uporablja. V članku avtorja, na podlagi široke raziskave, analizirata vrsto najpogosteje uporabljenih praks in […]

>>>

16.01.2014

Ključne besede: prenova stanovanjskih stavb; socialni kapital; Kratek opis: Prenova stanovanjskih stavb oziroma njena nezadostnost je v državah srednje in vzhodne Evrope pomembna tema. V članku na primeru Slovenije modeliramo prenovitvene odločitve gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah in ugotavljamo ključne dejavnike odločanja za prenovo z upoštevanjem splošnih dejavnikov, dejavnikov specifičnih za srednjo in vzhodno Evropo in […]

>>>

16.01.2014

Ključne besede: odločanje o upokojevanju; teorija realnih opcij; podaljšanje delovne aktivnosti in finančne spodbude; Kratek opis: V članku analiziramo odločanje o upokojevanju v Sloveniji v obdobju 1997-2003 z vidika teorije realnih opcij. Osrednja spremeljivka za odločanje o upokojitvi je opcijska vrednost upokojitve, ki je opredeljena kot razlika me največjo diskontirano vsoto dohodkov (plač in pokojnin), […]

>>>