EF » EFnet » Arhiv: EF raziskave

EF raziskave

16.01.2014

Ključne besede: učenje; uspešnost povezovanja; vpliv nacionalnih kultur na proces organizacijskega učenja; Kratek opis: Način na katerega se ljudje, posamezniki in organizacije učimo je močno povezan z uspešnostjo poslovanja naših organizacij. Študija Škerlavaj, Su, in Huang (2013) proučuje kakšen je vpliv nacionalnih kultur (po Hofstedeju) na proces organizacijskega učenja. Raziskovalci so zbrali obsežno bazo podatkov […]

>>>

16.01.2014

Ključne besede: management procesov; orodja in prakse pri managementu procesu; Kratek opis: Management procesov obravnava razumevanje in obvladovanje procesov v organizacijah. Bolj kot organizacija obvladuje svoje procese, uspešneje posluje. Pri tem ima na voljo mnogo orodij in praks, ki jih lahko uporablja. V članku avtorja, na podlagi široke raziskave, analizirata vrsto najpogosteje uporabljenih praks in […]

>>>

16.01.2014

Ključne besede: prenova stanovanjskih stavb; socialni kapital; Kratek opis: Prenova stanovanjskih stavb oziroma njena nezadostnost je v državah srednje in vzhodne Evrope pomembna tema. V članku na primeru Slovenije modeliramo prenovitvene odločitve gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah in ugotavljamo ključne dejavnike odločanja za prenovo z upoštevanjem splošnih dejavnikov, dejavnikov specifičnih za srednjo in vzhodno Evropo in […]

>>>

16.01.2014

Ključne besede: odločanje o upokojevanju; teorija realnih opcij; podaljšanje delovne aktivnosti in finančne spodbude; Kratek opis: V članku analiziramo odločanje o upokojevanju v Sloveniji v obdobju 1997-2003 z vidika teorije realnih opcij. Osrednja spremeljivka za odločanje o upokojitvi je opcijska vrednost upokojitve, ki je opredeljena kot razlika me največjo diskontirano vsoto dohodkov (plač in pokojnin), […]

>>>

06.01.2014

Ključne besede: poslovanje igralnic in igralnih salonov; Kratek opis: V študiji proučujemo dejavnike, ki vplivajo na uspešnost poslovanja igralnic in igralnih salonov. Med drugim testiramo dejavnike kot so velikost, lokacija, gostinska ponudba ter tip objekta. Raziskava je narejena na primeru Slovenije, ki ima že dolgoletno tradicijo igralništva. Rezultati kažejo, da bolje poslujejo večje igralnice ter […]

>>>

24.12.2013

Ključne besede: uvoz in izvoz; znotrajpanožna trgovina; zunanja trgovina slovenskih podjetij; Kratek opis: Članek kot prvi na svetu razkriva zanimiv fenomen, da podjetja simultano uvažajo in izvažajo iste različice proizvodov, kar v članku poimenujemo Pass-on Trade (POT). Gre za povsem novo odkritje, ki doslej še ni bil raziskovano. Nekaj podobnega je leta 1960 odkril Verdoorn, […]

>>>