EF » EFnet » Arhiv: EF raziskave

EF raziskave

06.06.2023

Avtorica objave: Melita Balas Rant, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili in kakšen je bil namen raziskave? Transformacija je ključen proces korenitega preoblikovanja, kateremu so danes izpostavljene številne organizacije, pa tudi posamezniki. Prisotenje in odsotenje sta novi pojavni obliki odnosa zaposlenih do dela, ki določata zmožnost transformacije posameznika in organizacije. […]

>>>

05.06.2023

Avtorji objave: Jože Damijan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Črt Kostevc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Tjaša Redek, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili? V kakšni meri na polarizacijo trga dela v EU vplivata tehnološki napredek in uvozna penetracija iz vzhodne Azije? Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave? Polarizacija na […]

>>>

24.04.2023

Avtorja objave: Boštjan Antončič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Jasna Auer Antončič, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila? Kakšno vlogo imajo osebnostne značilnosti, družinsko podjetniško ozadje in lokalno podporno podjetniško ozadje podjetnikov pri podjetniških namerah in vedenju? Katere so ključne ugotovitve vajine raziskave? Ta raziskava je pokazala, da je […]

>>>

21.04.2023

Avtorji objave: Davor Vuchkovski, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Maja Zalaznik, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Maciej Mitręga, VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics Gregor Pfajfar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili? Študija obravnava izzive digitalnega preoblikovanja timov iz običajnih v virtualna okolja. Na podlagi teorije dinamičnih […]

>>>

21.04.2023

Avtorja objave: Simon Čadež, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Adriana Galant, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism *** Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila? Ali na povezavo med družbeno odgovornostjo in finančno uspešnostjo podjetij vpliva, do katerih deležnikov so podjetja družbeno odgovorna? Katere so ključne ugotovitve vajine raziskave? V nasprotju s […]

>>>

03.04.2023

Avtorji objave: Marjeta Vrbinc, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Alenka Vrbinc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Donna M. T. CR. Farina, New Jersey City University, USA Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili? Ali so študenti kot uporabniki slovarjev sposobni poiskati iskane informacije in kako dojemajo uporabnost in kakovost slovarskih razlag in primerov rabe? Katere so […]

>>>

03.04.2023

Avtorji objave: Tomislav Hernaus, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business Nikolina Dragičević, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business Aleša Saša Sitar, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili? Kako skrivanje znanja vpliva na delovno uspešnost, ter kako delovni viri (avtonomija pri delu in raznolikost nalog) vplivajo na […]

>>>

03.04.2023

Avtorja objave: Antonio Sadarić, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila? Kako je zavzemanje vodij za spremembe povezano s pripravljenostjo prejemnikov na spremembe in kakšen je odnos med temi spremenljivkami in zadovoljevanjem psiholoških potreb, narativno inteligenco in vodstvenimi taktikami vplivanja? Katere so ključne ugotovitve […]

>>>

21.03.2023

Avtorji objave: Marina Trkman, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Aleš Popovič, NEOMA Business School Peter Trkman, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje ste si zastavili? Kateri dejavniki vplivajo na privzemanje in uporabo aplikacij za sledenje stikov, kot je #OstaniZdrav Katere so ključne ugotovitve vaše raziskave? Tudi v zelo posebnem primeru, kot […]

>>>

21.03.2023

Avtorja objave: Klara Ljubi, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Aleš Groznik, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta Kakšno raziskovalno vprašanje sta si zastavila? Raziskovalno vprašanje ni bilo formalno zastavljeno, zanimalo pa naju je, kateri dejavniki vplivajo na tvorjenje odnosa/stališča (attitude) do avtonomnih vozil in kako to vpliva na namero posameznika za privzem avtonomnih vozil. V naslovu […]

>>>