EF » EFnet » Napovedujemo » Poslovna akademija: Premoč s prodajo

Poslovna akademija: Premoč s prodajo

15.01.2013

Ker je v krizi eden od najbolj kritičnih in ključnih področij uspeha ali pa neuspeha prav prodaja, smo v Centru poslovne odličnosti pripravili Poslovno akademijo: Premoč s prodajo. V dveh dvodnevnih modulih bodo udeleženci nadgradili znanja in sposobnosti, potrebne za učinkovitejše ravnanje s prodajnim procesom in ljudmi v prodaji ter spoznali konkretne prodajne prijeme, ki v tem času prinašajo prodajne rezultate.

Temeljni namen akademije, je povečati uspešnost prodajne funkcije na ravni podjetja, ter osebno znanje in motivacijo za prodajo na ravni posameznika. Akademija je namenjena vsem, ki se ukvarjajo s prodajo in želijo izboljšati svoje prodajne sposobnosti in notranjo motivacijo. Prav tako, je namenjena vodjem prodaje in drugim odločevalcem, ki želijo zmanjšati vrzel med poslovno strategijo in njeno izvedbo, preko boljšega razumevanja povezave med prodajo, strateškimi prioritetami podjetja, ter cilji ostalih poslovnih funkcij.

Udeleženci bodo pridobili znanja in veščine potrebne za:

- učinkovito izvedbo prodajnega procesa,
- uspešno motiviranje prodajnega osebja,
- zmanjševanje konfliktov med prodajo in ostalimi deli podjetja,
- zmanjševanje konfliktov v distribucijskih kanalih,
- razvoj kulture in organizacije usmerjene na kupca,
- razvoj notranje motivacije za prodajne aktivnosti.

Svoje uspešne prodajne prijeme bodo udeležencem razkrili Branimir Brkljač, član uprave Studio Moderna, Jožek Gruškovnjak, direktor Cisco Internet Business Solutions Group in Toni Balažič, predsednik uprave Mercatorja. Znani psiholog prof. dr. Matej Tušak pa bo z delavnico udeležencem pomagal spoznati in razviti lastno motivacijo za prodajo.

Akademija bo potekala 8. in 9. marca ter 22. in 23. marca 2013, v obliki dveh modulov. Prvi modul razvija prodajne sposobnosti na ravni posameznika, drugi pa razvija managerske sposobnosti posameznika za vodenje prodaje in razvoj kupcu usmerjene organizacije. Programski vodja akademije je doc. dr. Melita Rant.

Prijava in več o akademiji.


Image gallery:

Publish your comment: