EF » EFnet » Napovedujemo » Novo: Akademija poslovnih financ za podjetja

Novo: Akademija poslovnih financ za podjetja

16.09.2013

8. oktobra se na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pričenja Akademija poslovnih financ. Izobraževanje je namenjeno direktorjem finančnih služb, managerjem in članom poslovodstev v podjetjih in računovodjem, ki sodelujejo pri finančnih in poslovnih odločitvah.

Dobro finančno znanje je zagotovo eno najbolj učinkovitih orodij za trenutno izjemno zahtevne finančne izzive, s katerimi se soočajo podjetja. Pri pripravi izobraževalnega programa Akademije poslovnih financ, ki je letošnja novost, je prof. dr. Aljoša Valentinčič združili oboje: najsodobnejša dognanja in orodja ekonomske znanosti s področja poslovnih financ ter praktične izkušnje finančnih strokovnjakov.

Intenziven in časovno učinkovit program akademije je sestavljen iz petih modulov. Sklopi zajemajo: pošteno vrednost računovodskih izkazov, vpliv poslovnih odločitev na finančno uspešnost podjetja, celovito upravljanje tveganj v podjetju, ocenjevanje bonitet poslovnih partnerjev in vrednotenje podjetja. Vsak modul traja en dan in je vsebinsko zaključena celota. Izjema je drugi modul, ki traja dva dni. Na njem se bodo udeleženci z vplivom poslovnih odločitev na finančno uspešnost podjetij seznanjali skozi simulacijsko poslovno igro poimenovano »Manager Rastko.«

Več o programu >>>

Vabimo vas, da se nam pridružite! Prijava>>>

Vsebina modulov Akademije poslovnih financ: 

1. modul: Poštena vrednost računovodskih izkazov, 8. oktober 2013

Na modulu se bodo udeleženci seznanili z dvema zahtevnejšima tematikama s področja računovodstva: to sta poštena vrednost v računovodskih izkazih in pomen konsolidiranih bilanc na poslovne odločitve. Izvajata: Katarina Sitar Šuštar, KPMG in prof. dr. Sergeja Slapničar, EF

2. modul: Vpliv poslovnih odločitev na finančno uspešnost podjetja, 16. in 17. oktober 2013

Udeleženci bodo razdeljeni v skupine in se bodo skozi simulacijsko igro poslovanja podjetja “Manager Rastko” preizkusile v vlogi managerjev in finančnikov. Sprejemali bodo vse ključne poslovne odločitve in ob tem morali  zasledovati cilj ustrezne likvidnosti in donosnosti podjetja. Izvaja: Miloš Vignjević, UniCredit Banka

3. modul: Upravljanje tveganj v podjetju,  22. oktober 2013

Udeleženci se bodo seznanili z celovitim upravljanjem vseh tveganj, s poudarkom na kreditnih, likvidnostnih in tržnih tveganjih. Izvajata: prof. dr. Aleš Berk Skok, EF in mag. Maja Šušteršič, Petrol

4. modul: Kako ocenjujemo boniteto poslovnih partnerjev, 12. november 2013

Modul bo potekal interaktivno – s predstavitvijo aplikativnih znanj na področju moduliranja in z izmenjavo izkušenj med udeleženci. Podrobneje si bodo ogledali potrebe in zahteve po izdelavi različnih metodologij; generičnih in custom rešitvah. Izvajata: Matej Francetič, Bisnode in Robert Petrič, Bisnode

5. modul: Vrednotenje podjetja, 13. november 2013

Udeleženci se bodo seznanili z osnovami, na katerih temeljijo postopki vrednotenja podjetij, in z elementi, ki morajo biti določeni preden se začne vrednotenje podjetij. Največji poudarek bo na vrednotenju, ki je zasnovan na donosu in je teoretično najbolj pravilen. Izvaja: Dean Mikolič, direktor in starejši partner podjetja P&S CAPITAL.

Akademijo bomo 13. novembra popoldne zaključili z okroglo mizo – Finance in etika.

Več o programu si lahko preberete tukaj >>>.


Related news

Publish your comment: