EF » EFnet » Novice » Akademija poslovnih procesov: »Procesni management smo ljudje«

Akademija poslovnih procesov: »Procesni management smo ljudje«

03.06.2014

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, je letos organiziral 2. Akademijo poslovnih procesov. Intenziven in časovno učinkovit program, ki se je začel v petek, 30. maja 2014, poteka v sklopu dveh modulov in temelji na interaktivnem delu predavateljev in udeležencev.

Zanimanje za poslovne procese vse bolj narašča, saj so projekti in implementacija rešitev na tem področju zahtevni. Za doseganje želenih rezultatov je torej treba uporabiti prave pristope in uporabljati primerna orodja. Gre namreč za sodoben poslovni pristop, usmerjen k vsem deležnikom poslovanja. Procese je treba poznati, jih izboljševati, informatizirati in spremljati njihovo izvajanje ter tako zagotavljati uspešno in učinkovito poslovanje. S tem namenom akademija omogoči širjenje znanj, izmenjavo mnenj, izkušenj in praktičnega dela.

Mag. Joachim Van den Bergh, ki poučuje na belgijski poslovni šoli Vlerick, je v sklopu prvega modula vodil delavnico na temo rasti prodaje z inoviranjem poslovnega modela. Udeleženci akademije prihajajo iz različnih panog slovenskega gospodarstva: telekomunikacij, elektrike, informacijskih tehnologij in bančnega sektorja.

IMG_7051»Ne bomo se učili receptov. Vedno so namreč potrebne prilagoditve in edinstveno implementiranje. Osvojili pa bomo tehnike in orodja za podporo izboljševanja procesov,« je poudaril Bergh. »Vse se začne z idejami, ki pa predstavljajo najlažji del. Zatakne se pri izvedbi,« je še pristavil. Vsak ekonomski proces je sestavljen iz treh glavnih vej: managementa, primarne dejavnosti in podpore. Pri inoviranju procesov in modela organizacije se ne moremo zanašati na vedno isti okvir, saj pri tem sodelujejo prav vsi deležniki. Koalicija v organizaciji je torej ključnega pomena.

Direktorica programa, prof. dr. Mojca Indihar Štemberger, je zadovoljna z dobrim odzivom in sodelovanjem. Cilj prve delavnice je razumeti osnovni koncept, razvoj in strateško vlogo procesnega managementa, analizirati procese, osvojiti tehnike za nadaljnji razvoj ter razumeti teorijo izboljševanje procesov.

Na drugem modulu akademije, ki bo potekal 12. in 13. junija, bodo profesorji Ekonomske fakultete predstavili izboljšave poslovnih procesov. Delavnice bodo vodili prof. dr. Andrej Kovačič, prof. dr. Mojca Indihar Štemberger in prof. dr. Jurij Jaklič.

Medeja Kenda, EFnews

efnewskvadrat


Image gallery:

Related news

Publish your comment: