EF » EFnet » Alumni » Zaključen izbor v Svet AEF

Zaključen izbor v Svet AEF

17.02.2015

V skladu s sprejetim Pravilnikom Alumni Univerze v Ljubljani, Ekonomske fakultete (AEF) sta v Svet AEF (izvršni organ, ki usmerja in vodi delo AEF) poleg predsednika in dveh članov, sodelavcev fakultete, izbrana tudi dva člana AEF z namenom aktivne vključenosti fakultete in članov v delovanje AEF.

Izbor dveh članov AEF, ki je potekal med 2. in 15. februarjem 2015, je zaključen. Izbrane člane Sveta AEF bo potrdil Senat fakultete na svoji naslednji redni seji, ki bo potekala v ponedeljek, 2. marca 2015. Po seji vas bomo o izbranih članih Sveta AEF tudi obvestili.

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo!

Vaš Alumni


Publish your comment: