EF » EFnet » Alumni » Konstituiranje Sveta Alumni Ekonomske fakultete za mandatno obdobje 2015-2017

Konstituiranje Sveta Alumni Ekonomske fakultete za mandatno obdobje 2015-2017

03.03.2015

Z veseljem vas obveščamo, da je bil dne 2. marca 2015 konstituiran Svet Alumni Ekonomske fakultete (Svet AEF) za mandatno obdobje 2015-2017.

Spomnimo: vsi redni člani AEF ste lahko med 2. in 15. februarjem 2015 glasovali za dva AEF člana, ki vas zastopata v Svetu AEF. Največje število glasov sta prejeli kandidatki Urša Žorž in mag. Mihaela Leskovec.

Senat fakultete je na svoji redni seji 2. marca 2015 potrdil Svet AEF ter imenoval predsednika AEF.

Svet AEF v mandatnem obdobju 2015-2017 sestavljajo:

- Janez Škrabec, predsednik AEF, ki je tudi predsednik Sveta AEF,

- prof. dr. Tanja Mihalič, predstavnica vodstva fakultete,

- Nataša Mulec, predstavnica strokovnih služb fakultete,

- Urša Žorž, članica,

- mag. Mihaela Leskovec, članica.

Vsem imenovanim v Svet AEF iskreno čestitamo in jim želimo uspešno delo.

Vsem članom, ki ste glasovali, pa se najlepše zahvaljujemo.

Vaš Alumni


Publish your comment: