EF » EFnet » Alumni » Alumni dogodek: Ko na vrata potrka davčni inšpektor. Kaj mora podjetnik vedeti o davčnem inšpekcijskem nadzoru?

Alumni dogodek: Ko na vrata potrka davčni inšpektor. Kaj mora podjetnik vedeti o davčnem inšpekcijskem nadzoru?

04.11.2016

Finančna uprava na leto izvede preko 5.000 davčnih inšpekcijskih nadzorov, v katerih dodatno obračuna davke in druge dajatve in zoper odgovorne osebe podjetja izreče globe za storjene prekrške.

Finančna uprava v letnem poročilu navaja, da so inšpektorji v letu 2015 davčnim zavezancem v 5.834 – tih davčnih inšpekcijskih nadzorih dodatno obračunali preko 97 milijonov evrov davkov in prispevkov za socialno varnost, ter storilcem prekrškov izrekli preko 27.000 glob v znesku več kot 28 milijonov evrov.

Davčni inšpekcijski nadzor je poseben upravni postopek, ki natančno predpisuje pravice in obveznosti davčnih zavezancev in finančnih inšpektorjev. Opredeljuje tudi začetek, potek davčnega inšpekcijskega nadzora, odgovornosti in pooblastila za zastopanje, vročanje dokumentov, vključno z obveznim elektronskim vročanjem, dokazovanje ter izdajo obveznih aktov, kot sta zapisnik in odločba ter pritožbene postopke.

Nepoznavanje osnovnih pravil postopka davčnim zavezancem lahko škoduje, predvsem z vidika zavarovanja pravic, ki jim po zakonu pripadajo.

Alumni dogodek bo potekal v torek, 29. novembra 2016, s pričetkom ob 16.30 uri na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, v Klubski sobi. Prijave na dogodek sprejemamo na alumni@ef.uni-lj.si do ponedeljka 28. novembra 2016.

Gostja dogodka bo Mojca Šircelj, Univerzitetna diplomirana ekonomistka z več kot 20 letnimi izkušnjami na področju davčne inšpekcije, vodja Sektorja za nadzor na Generalnem davčnem uradu, sodna izvedenka za davke, generalna direktorica Davčne uprave RS, zunanja sodelavka Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije,  gostujoča predavateljica na podiplomskih študijih na Ekonomski fakulteti ter na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije ter na Slovenskem inštitutu za revizijo. Izvajalka je tudi soavtorica komentarja Zakona o davčnem postopku.

Fotografije in video posnetki narejeni  na dogodku bodo objavljeni preko kanalov Ekonomske fakultete in naših poslovnih partnerjev.


Related news

Publish your comment: