EF » EFnet » Alumni » Alumni dogodek: »Mi imamo kontrolo nad tem, da do konflikta sploh ne pride.«

Alumni dogodek: »Mi imamo kontrolo nad tem, da do konflikta sploh ne pride.«

30.01.2017,

24. januarja 2017 se je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani v sklopu Alumni dogodkov odvijala delavnica »Kako komunicirati z ljudmi z drugega planeta«. Prisotni so spoznavali, kako njihova lastna motivacija in vrednote vplivajo na njihovo vedenje, teorijo zavedanja odnosov in možnosti izbire v življenju ter kako lahko nepravilna raba osebnih vrlin povzroči konflikte pri sodelavcih.

Predavateljica delavnice Anja Križnik Tomažin, ki je strokovnjakinja javnega nastopanja, certificirana trenerka, komunikacijski coach ter SDI mojstrica, je ponazorila: »Ljudje smo kot ledene gore. Le majhen del jo je nad gladino, vendar si vsi ustvarimo mnenje o njej ravno na podlagi tega, kar vidimo.« Ta del pri ljudeh predstavlja njihovo vedenje, ki se kaže navzven. »Ne glede na to, kakšne oblike ali velikosti je vidni del ledene gore, jo vsak posameznik vidi drugače, saj jo gleda s svojega zornega kota,« je povedala Anja  Križnik Tomažin. Dodala je  še, da se malokdo vpraša, kaj pa je tisto, kar očem ni vidno in se skriva pod gladino morja – pri ljudeh, po terminologiji SDI, ta del imenujemo »sistem vrednot, ki nas motivira«.

Sledila je razlaga o različnih vrstah sistemov vrednot, ki se izoblikujejo v zgodnji dobi odraščanja posameznika in se za razliko od vedenja v času življenja ne spreminjajo. Razumevanje tega je osnova za uspešno komunikacijo med ljudmi različnih tipov osebnosti, kar je zelo podobno različnim jezikom, ki jih govorimo po svetu. Pri komunikaciji ljudi, ki govorijo različne jezike, lahko pride do raznih nesporazumov ter konfliktov, enako kot v situacijah znotraj podjetij, ki pa se jim lahko izognemo, če razumemo, kakšen je pogled sodelavcev na težavo in  kakšen je njihov sistem vrednot.

»Mi imamo kontrolo nad tem, da do konflikta sploh ne pride. Ko smo enkrat v konfliktu, namreč naši možgani  delujejo malo drugače,« je pojasnila predavateljica. Vedno imamo dve izbiri – kako sodimo ter kako se vedemo v različnih situacijah, in sicer ne samo znotraj podjetja, temveč tudi v našem vsakdanjem življenju. Takoj odreagirati včasih ni ravno najbolje, bolje je, da se ustavimo za sekundo, premislimo ter se odzovemo s širšim pogledom na dogajanje.

Matej Jerele, EFnews

efnewskvadrat


Image gallery:

Related news

Publish your comment: