EF » EFnet » Napovedujemo » Kako pravilno brati računovodske izkaze?

Kako pravilno brati računovodske izkaze?

24.02.2017

Računovodski izkazi so osrednji vir informacij o finančnem položaju, likvidnosti in poslovnoizidni uspešnosti poslovanja posameznega podjetja. Ocenjevanje finančnega položaja poslovnih partnerjev predstavlja izziv za vsako podjetje.

Zato se nam 16. in 17. marca 2017 pridružite na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer bo potekal dvodnevni seminar Analiza bilanc 1. Program je pripravil in ga bo izvajal mag. Jože Kaligaro.

Na seminarju bomo na praktičnih primerih analizirali:

- kako dobro analizirano podjetje v resnici posluje,

- kje in kako razbrati, koliko je vredno premoženje podjetja in kakšna je njegova struktura,

- kakšna je ustrezna vrednost in struktura dolgov,

- kje in kako zagotoviti sredstva za investiranje,

- koliko dobička v resnici ima podjetje, kako na poslovanje vplivajo posamezne stroškovne ali prihodkovne kategorije in katere od njih so najpomembnejše.

Seminar je namenjen vsem, ki pri svojem delu potrebujejo znanja s področja analiziranja računovodskih izkazov in se želijo podrobneje seznaniti z njihovo vsebino.

Vljudno vabljeni, da se nam na seminarju pridružite.

Več o seminarju >>>


Publish your comment: