EF » EFnet » Napovedujemo » Korporativna integriteta postaja nujna smer nadaljnjega razvoja in je predpogoj trajnostnega razvoja

Korporativna integriteta postaja nujna smer nadaljnjega razvoja in je predpogoj trajnostnega razvoja

21.03.2017

Podjetja pri svojem poslovanju vse bolj strmijo k spoštovanju in krepitvi korporativne integritete, saj želijo poslovati v skladu z zakonodajo in pravili ter z dobrimi poslovnimi običaji in etičnimi načeli. Le tako lahko sledijo konceptu družbene odgovornosti, ki vse bolj pridobiva na pomenu in veljavi ter postaja nepogrešljiv del vsakodnevnega poslovanja podjetij. Vendar pa je za uspešno spopadanje podjetij z izzivi skladnega poslovanja ključnega pomena poznavanje učinkovitih orodij korporativne integritete.

Zato vas vabimo na Akademijo korporativne integritete, ki združuje dvoje: najsodobnejša dognanja in orodja s področja korporativne integritete ter praktične izkušnje strokovnjakov na področju skladnosti poslovanja.

Program sestavljajo trije moduli, s pričetkom 12. aprila 2017, vsak traja dva dni in je vsebinsko zaključena celota.

Udeleženci boste na  Akademiji dobili odgovore na vsa ključna aktualna vprašanja korporativne integritete in slišali izkušnje strokovnjakov iz različnih področij skladnosti poslovanja. Da bo pridobivanje novega znanja čim bolj učinkovito in praktično, so v program vključene tudi interaktivne in praktične delavnice.

Prijave so možne na celotno akademijo ali pa zgolj na posamezne module:

1. modul: A) Osnove sistema korporativne integritete in B) Poslovna etika in etične dileme (12. in 13.  april 2017)

2. modul: A) Finančna kriminaliteta in oškodovanja in B) Upravljanje tveganj korporativne integritete (20. in 21. april 2017)

3. modul: A) Notranje sledenje in analiza informacij in B) Zavarovanje dokazov: od preiskav do sodišč (11. in 12. maj 2017)

Akademija je namenjena vsem, ki bi radi poglobili svoja znanja na področju skladnosti poslovanja in upravljanja s tveganji korporativne integritete.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

Več o akademiji >>>

prva stran EF


Image gallery:

Publish your comment: