EF » EFnet » EF raziskave » Sedeti na dveh stolih hkrati: kombinirana vloga mojstrske in uspešnostne klime za implementacijo ustvarjalnih idej

Sedeti na dveh stolih hkrati: kombinirana vloga mojstrske in uspešnostne klime za implementacijo ustvarjalnih idej

24.11.2017

Ključne besede:

Ustvarjalnost,
inovativnost,
klima

Avtorji:

  • Miha Škerlavaj, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in BI Norwegian Business School;
  • Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta; Anders Dysvik, BI Norwegian Business School;
  • Christina Nerstad, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences;
  • Chunke Su, University of Texas Arlington

Namen članka:
Članek se ukvarja z vprašanjem kako lahko kombinacijska klim na ravni tima prispeva k boljšemu udejanjanju ustvarjalnih idej zaposlenih.

Ciljna javnost:
Vodje in zaposleni v organizacijah, ki ustvarjajo dodano vrednost z inovacijami;

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:
V dveh študijah – med zaposlenimi v Sloveniji ter na Kitajskem – proučujemo kako kombinacija mojstrske in uspešnostne klime pripomore k boljšemu udejanjanju ustvarjalnih idej zaposlenih.

Glavne ugotovitve:
Prvič, študiji v Sloveniji ter na Kitajskem potrdijo, da veliko število ali novost ustvarjalnih idej posameznikov vodi k zmanjšanim donosom v smislu njihovega udejanjanja. To narobe obrnjeno U-krivuljo, ki prikaže razmerje med generiranjem in udejanjanjem idej posameznikov, lahko izniči kombinacija mojstrske in uspešnostne klime. Rezultati nakazujejo, da kombinacija visoke ravni tako mojstrske kot uspešnostne klime hkrati izboljša verjetnost udejanjanja visoko ustvarjalnih idej.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:
Prispevek objavljen v eni od vodilnih evropskih revij s področja managementa sooča vodilne in zaposlene v organizacijah z mitom, da za inovativne organizacije zadošča imeti ustvarjalne zaposlene. Članek na osnovi anketne raziskave tako v Sloveniji kot na Kitajskem še enkrat več pokaže, da visoko ustvarjalne ideje ali pa veliko število ustvarjalnih idej vodi do padajočih donosov v smislu udejanjenih idej. Sodelavci dojemajo pretirano nove ideje kot tvegane in zahtevne v smislu potrebnih virov, kar se odrazi v zmanjšani podpori pri njihovi implementaciji. Vendar pa imajo taksne na prvi pogled pretirano optimistične ideje velik potencial. Zaposleni z ustvarjalnimi idejami potrebujejo okolje, ki je spodbudno z vidika udejanjanja idej. Poleg podpore neposrednih vodij, ki so jo odkrile naše predhodne študije (objavljene v reviji The Leadership Quarterly), je ključna kombinacija tako mojstrske kot tudi uspešnostne klime na visokih ravneh hkrati. Tako pokažemo, da spodbujanje zgolj mojstrske klime, ki temelji na sodelovanju in razvoju zaposlenih ni dovolj, pač pa je za udejanjanje visoko ustvarjalnih idej nujna tudi sočasna osredotočenost na uspešnost in doseganje ciljev.

Revija objave:

European Management Review

Rangiranje:

AJG 3, JCR IF 1.333

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Publish your comment: