EF » EFnet » EF raziskave » Kombinirana oskrba v dobi near-shoringa : iskanje kompromisa med omejeno zmogljivostjo in dolgimi dobavnimi roki

Kombinirana oskrba v dobi near-shoringa : iskanje kompromisa med omejeno zmogljivostjo in dolgimi dobavnimi roki

15.01.2018

Avtorji:

  • Marko Jakšič, Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani
  • Jan C. Fransoo, Kuehne Logistics University, Hamburg

Namen članka:

Članek osvetljuje vpliv spremenjenih razmer oskrbe v globalnih oskrbnih verigah, kjer je v zadnjem desetletju prišlo do precejšnjega odstopa od ustaljene prakse offshore podjetij, ki so izkoriščala trge s nižjim stroškom delovne sile, v smeri odpiranja novih oskrbnih kanalov bližje kupcem.

Ciljna javnost:

Podjetja vpeta v globalne oskrbne verige, ki se soočajo z dilemo vzpostavitve ustrezne proizvodno-dobaviteljske mreže.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:

Analiza vpliva trenda selitve dela proizvodnih zmogljivosti nazaj v področja razvitih držav na taktične in operativne odločitve povezane z oskrbo s proizvodi, kjer sta izpostavljena glavna dejavnika: skrajšanje dobavnih rokov in omejena zmogljivost novih zmogljivosti.

Glavne ugotovitve:

Ugotavljava, da je ustrezna strategija oskrbe močno odvisna od dobavnih pogojev in da je v večini primerov hibridna kombinirana oskrba s strani več dobaviteljev tista, ki zagotavlja ustrezno zanesljivost oskrbe in najnižje skupne stroške oskrbe.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:
V članku je jasno izpostavljen pomen celovitega pogleda na delovanje oskrbne verige, kjer spremembe v sodobnem globalnem poslovnem okolju zahtevajo stalno prilagajanje strategije oskrbe in temu ustrezne politike naročanje proizvodov od dobaviteljev.

Revija objave:

European Journal of Operational Research (2017)

Rangiranje:

JCR 2016 IF: 3.297, SE:  operations research & management science; 7/83 (1); AJG 2015 : 4

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Publish your comment: