EF » EFnet » EF raziskave » Zagotavljanje informacij anketirancem v raziskavah kompleksne izbire: Analiza preferenc o rekreacijskih poteh v urbanem naravnem parku

Zagotavljanje informacij anketirancem v raziskavah kompleksne izbire: Analiza preferenc o rekreacijskih poteh v urbanem naravnem parku

29.01.2018

Ključne besede:

rekreacija na prostem,
eksperimenti diskretne izbire,
kompleksnost nalog,
atributi izbire

Avtorji:

  • Ivan Sever, Institute for Tourism, Zagreb, Croatia
  • Dr. Miroslav Verbič, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Namen članka:

Prispevek proučuje različne načine predstavitve informacij v eksperimentih diskretne izbire z namenom identifikacije ravnovesja med pristranskostjo zaradi izpuščenih spremenljivk in kognitivnim bremenom za anketirance. Cilj je izboljšava zasnove raziskav okoljskega vrednotenja, ki navadno vključujejo kompleksne dobrine, ki jih ni mogoče enostavno opisati z omejenim naborom atributov.

Ciljna javnost:

Upravitelji in planerji zaščitenih območij ter raziskovalci, ki se ukvarjajo z vrednotenjem kompleksnih prostorskih dobrin.

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:

Preference obiskovalcev urbanega naravnega parka o rekreacijskih poteh.

Glavne ugotovitve:

Pristranskost zaradi izpuščenih spremenljivk in kognitivno breme za anketirance sta bila uravnotežena z združevanjem atributov in z uporabo zasnove delnega profila eksperimentov diskretne izbire, v kateri so anketiranci lahko obvladovali večje število atributov, saj se jih v vsakem odločitvenem naboru pojavi le nekaj. Delni profil eksperimentov diskretne izbire z večjim številom bolj specifičnih, enodimenzionalnih atributov in standardni profil eksperimentov diskretne izbire z omejenim številom večdimenzionalnih atributov sta imela za posledico podobne ravni zaznane težavnosti nalog, samoporočano gotovost izbire in konsistentnost izbire. Heterogenost v preferencah in lestvici je bila ugotovljena v obeh eksperimentih. Indikacije nekompenzacijskega vedenja in večja odstopanja napak med manj izkušenimi uporabniki rekreacijskih poti so bili zaznani le pri zasnovi delnega profila eksperimentov diskretne izbire z bolj specifičnimi atributi rekreacijskih poti. Naše ugotovitve zato spodbujajo oblikovanje zasnove z bolj splošnimi atributi rekreativnega okolja, kadar večina obiskovalcev le-tega ne pozna. Ne-vizualne senzorične izkušnje narave so na splošno bolj pomembne uporabnikom rekreacijskih poti, kot pa vizualne izkušnje. Gneča je bila zaznana kot pomembna značilnost izkušenj uporabe rekreacijskih poti, a so bili uporabniki pripravljeni tolerirati sorazmerno visoko stopnjo gneče.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:
Zelene površine pogosto služijo kot prostor, ki je namenjen odvračanju stresa urbanega življenja, še posebej izogibanju gnečam, onesnaženemu zraku, hrupu in svetlobnemu onesnaževanju. Takšna območja so priljubljena mesta za rekreacijo na prostem, vendar pa lahko rekreativne koristi, ki jih zagotavljajo, ogrozijo prekomerne ravni obiskovanja dejavnosti. Razumevanje preferenc obiskovalcev glede razmer v naravnem okolju je dragoceno pri oblikovanju učinkovitih strategij upravljanja krajine. Prispevek ponuja okvir za upravitelje parkov, ki jim lahko pomaga pri ustrezni prednostni obravnavi upravljavskih dejavnosti in izboljšanju izkušenj obiskovalcev. Osrednji niz atributov, ki se uporablja v podobnih študijah dejavnosti na prostem, je bil razširjen z vključevanjem spremljajočih senzoričnih signalov, kot sta neonesnažen zrak in zvok, ki sta sestavna dela naravnega okolja. Videti je, da so ne-vizualne senzorične izkušnje v naravi bolj pomembne za uporabnike rekreacijskih poti, kot sama uporaba poti, kar kaže na to, da bi morale biti dejavnosti upravljanja parkov osredotočene na upravljanje vedenja in dejavnosti uporabnikov in ne zgolj na njihovo število.

Revija objave:

Landscape and Urban Planning, 169(2018), str. 160-177

Rangiranje:

JCR 2016 IF: 3.297, SE:  operations research & management science; 7/83 (1); AJG 2015 : 4

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Publish your comment: