EF » EFnet » EF raziskave » Kadrovski sistemi, stili navezanosti z vodji in ustvarjalnost/inovativnost

Kadrovski sistemi, stili navezanosti z vodji in ustvarjalnost/inovativnost

06.03.2018

Ključne besede:

Stili navezanosti z vodji,
kadrovski sistemi,
ustvarjalnost,
inovativnost

Avtorji:

  • Dr. Matej Černe, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
    Dr. Saša Batistič, Tilburg University;
    Renata Kenda, Tilburg University

Ciljna javnost:

HR managerji, voditelji/ neposredni nadzorniki, ostali managerji

Glavne ugotovitve:

Konceptualizacija, predstavljena v članku, vodi v razvoj dvanajstih predlogov za raziskovanje glede spodbudnih ali zaviralnih interakcij med kadrovskimi sistemi in stili navezanosti z vodji.

Uporabna vrednost za podjetja, priporočila za management:

Vzpostavitev primernega okolja za spodbujanje bodisi ustvarjalnosti bodisi inovativnosti preko sovplivanja kadrovskih sistemov in stilov navezanosti z vodji.

Revija objave:

Human Resource Management Review

Rangiranje:

JCR, AJG 3*

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Publish your comment: