EF » EFnet » EF raziskave » Ali sistemi celovitega obvladovanja tveganj povečujejo vrednost podjetja?

Ali sistemi celovitega obvladovanja tveganj povečujejo vrednost podjetja?

17.04.2018

Ključne besede: 

celovito obvladovanje tveganj (ERM)
vrednost podjetja
nefinančna podjetja

Avtorji:

  • Dr. Mojca Marc, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta;
  • Dr. Danijela Miloš Sprčić, Univerza v Zagrebu, Ekonomska fakulteta;
  • Dr. Marina Mešin Žagar, University of Southern California, USC Marshall School of Business in Univerza v Zagrebu, Ekonomska fakulteta.

Namen članka:

Namen članka je prispevati k teoriji in praksi na področju sistemov celovitega obvladovanja tveganj (ang. enterprise risk management – ERM). V literaturi najdemo predvsem opise pričakovanih pozitivnih učinkov uporabe takšnih sistemov, empiričnih študij, ki preverjajo hipotetične pozitivne učinke na poslovanje pa je malo.

Ciljna javnost:

Srednja in velika podjetja, ki jih zanima področje celovitega obvladovanja tveganj (ang. enterprise risk management – ERM).

Kratek povzetek objave:

Predmet raziskave:

Za velika nefinančna ameriška podjetja, ki so vključena v indeks S&P 500, smo analizirali povezavo med uporabo ERM sistema in dejavniki, ki vplivajo na vrednost podjetja.

Glavne ugotovitve:

Za večino testiranih dejavnikov nismo potrdili pričakovane pozitivne povezave z vpeljavo oz. uporabo ERM sistema. Rezultati nakazujejo, da so imela ERM podjetja v kratkoročnem obdobju (1-2 leti po vpeljavi) nižjo pričakovano stopnjo rasti kot podjetja brez ERM. Razlog za to bi lahko bila bolj konservativna investicijska dejavnost zaradi ERM: zaviranje vlaganj v visoko tvegane/visoko donosne projekte. Po drugi strani pa so ERM podjetja v dolgoročnem obdobju (c. 6 let po vpeljavi) imela višji prosti denarni tok kot podjetja brez ERM.

Uporabna vrednost za podjetja: 

V zvezi z uporabo ERM sistemov za obvladovanje tveganj se običajno omenjajo samo pozitivni učinki na poslovanje in vrednost podjetja. Raziskava izpostavi še drugo stran ERM sistemov: ob manjšem tveganju bodo verjetno tudi donosi manjši, s tem pa tudi pričakovana stopnja rasti. Rezultati raziskave kažejo, da se pozitivni učinki verjetno pokažejo šele dolgoročno, na kratek rok pa je možno, da bo vpeljava ERM sistema nekoliko zavrla investicijsko dejavnost podjetij in zato boda taka podjetja izkazovala slabše kazalnike bodoče vrednosti podjetja.

Revija objave:

E+M Ekonomie a Management, vol. 21, iss. 1, 2018.

Rangiranje:

JCR 1.163

Celoten članek lahko preberete na tej povezavi.


Publish your comment: