EF » EFnet » Gostovanja » Gostja pri predmetu Ravnanje s ključnimi kupci: ga. Maja Pešec

Gostja pri predmetu Ravnanje s ključnimi kupci: ga. Maja Pešec

04.06.2019

Pri podiplomskem izbirnem predmetu Ravnanje s ključnimi kupci (nosilka prof. dr. Barbara Čater) se nam je v sredo, 29. maja 2019, kot gostja iz prakse pridružila ga. Maja Pešec, mag. posl. ved, iz podjetja Storck Adria. Namen predavanja je bil osvetliti, kako poteka ravnanje s ključnimi kupci v podjetju, ki deluje kot dobavitelj v trgovini na drobno. Na začetku je gostja predstavila razloge za vpeljavo ravnanja s ključnimi kupci ter kriterije za izbiro ključnih kupcev. Pojasnila je, katere so naloge in odgovornosti skrbnika ključnih kupcev ter katera znanja in spretnosti so v tej panogi potrebne za uspešno delo. Poleg tega je gostja prikazala, kako pripravljajo načrte za ključnega kupca in kako merijo uspešnost ravnanja s ključnimi kupci. Predavanje je zaključila s prikazom praktičnega primera uvedbe novega izdelka v trgovini na drobno.


Publish your comment: