EF » EFnet » Gostovanja » Gostja pri predmetu Ravnanje s ključnimi kupci: mag. Silvija Jurca

Gostja pri predmetu Ravnanje s ključnimi kupci: mag. Silvija Jurca

04.06.2019

V ponedeljek, 27. maja 2019, je pri podiplomskem izbirnem predmetu Ravnanje s ključnimi kupci (nosilka prof. dr. Barbara Čater) kot gostja iz prakse sodelovala mag. Silvija Jurca, MBA, iz podjetja SID – Prva kreditna zavarovalnica. Gostja je v prvem delu predavanja predstavila, zakaj so se v podjetju odločili za vpeljavo ravnanja s ključnimi kupci, katere so naloge skrbnika ključnih kupcev v njihovem podjetju ter katera znanja in veščine so potrebne za opravljanje teh nalog. Razložila je, na podlagi katerih kriterijev izbirajo ključne kupce ter kako se poslovanje z njimi razlikuje od poslovanja z ostalimi kupci. V drugem delu predavanja se je gostja posvetila kakovosti odnosov. Študentom je podala številne koristne napotke, kako se vesti, da bodo v odnosih ustvarili in ohranjali dober »stik«.


Publish your comment: